Uczynienie gospodarki głównym priorytetem w Albstadt

Albstadt braucht mehr Fachkräfte – Roland Tralmer, Ihr Oberbürgermeister für Albstadt. OB-Wahl 2023

Wenn Sie auf das Video klicken, nimmt Ihr Browser Kontakt zu YouTube auf. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

Biznes, handel i rzemiosło muszą stać się priorytetem w naszym mieście – tylko wtedy dojrzała lokalizacja przemysłowa Albstadt może przezwyciężyć obecne trudności i stać się przyszłościowa.

Wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw

Gmina nie ma wpływu na wydarzenia makroekonomiczne i kryzysy. Może jednak i musi zrobić wszystko na szczeblu lokalnym, aby stworzyć takie warunki ramowe, które zabezpieczą istniejące miejsca pracy i przedsiębiorstwa oraz umożliwią tworzenie nowych. Również w tym przypadku ważne jest zakotwiczenie w administracji „kultury tworzenia rzeczy możliwych”.
Konkretnie oznacza to, że Pan Burmistrz jest odpowiedzialny za wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące lokalnej gospodarki – wraz z wydziałem rozwoju gospodarczego miasta Albstadt i przyszłą spółką City-Management GmbH. Wydział Rozwoju Gospodarczego potrzebuje wystarczających zasobów kadrowych i organizacyjnych, aby móc rzeczywiście pełnić swoją funkcję w zakresie doradztwa i mediacji. Mimo skromnych środków finansowych nie wolno oszczędzać w tym kluczowym segmencie – konieczna jest rozbudowa zasobów rozwoju gospodarczego gminy i koncentracja na tej działalności. Dotyczy to zarówno utrzymania istniejących przedsiębiorstw, jak i doradztwa i wsparcia dla nowo powstających i nowych firm. Przede wszystkim rozwój gospodarczy zapewnia stworzenie dostępu do funduszy federalnych, stanowych i regionalnych. Rozwój gospodarczy widzi siebie również jako „przewodnika” po różnych zadaniach administracji miejskiej. W przyszłości rozwój gospodarczy będzie miał międzywydziałową odpowiedzialność w tym zakresie.

Nowy interfejs między administracją a biznesem

Spółka City-Management GmbH, która ma zostać założona, stanowi płaszczyznę porozumienia między administracją a gospodarką. Oznacza to, że prywatni współwłaściciele mają decydujący głos w sprawie kierunku, organizacji i celów działalności. Biznes i handel najlepiej robią biznes i handel – nie administracja. Administracja zapewnia sprzęt i personel, ale decydujący impuls musi pochodzić od samych MŚP.

Zmniejszenie biurokracji i szybki internet

Gmina musi zrobić wszystko, aby wspierać lokalnych przedsiębiorców, zwłaszcza w trudnych ekonomicznie czasach. Dlatego należy zapewnić, aby we wszystkich obszarach, w których administracja musi przeprowadzać kontrole prawne lub wydawać zezwolenia, kontrole takie były przeprowadzane w jak najkrótszym czasie. Zapewnia to również Pan Burmistrz i Wydział Rozwoju Gospodarczego we wszystkich wydziałach. W miarę możliwości na szczeblu gminnym należy teraz rzeczywiście zrealizować długo zapowiadane „zmniejszenie biurokracji”.

Promowanie lokalnej gospodarki obejmuje również poprawę możliwości cyfryzacji dla lokalnych przedsiębiorstw. Podstawowym warunkiem przyszłej rentowności jest zapewnienie przez miasto odpowiedniej infrastruktury. Wraz z partnerami projektu wymaga to natychmiastowej dalszej rozbudowy cyfrowej sieci szkieletowej, jak również umożliwienia w całym mieście podłączenia do szybkiego Internetu, również poprzez współpracę z innymi partnerami z branży. Sprawa rozbudowy szybkiego internetu powinna być traktowana priorytetowo.

Wystarczająca ilość powierzchni handlowej

Handel, przemysł i rzemiosło są po części egzystencjalnie zagrożone przez obecną sytuację gospodarczą. Niemniej jednak obowiązkiem miasta jest zapewnienie wystarczającej powierzchni handlowej dla tych przedsiębiorstw, które potrzebują jej teraz lub w przyszłości. Z jednej strony oczywiście mają być wykorzystane istniejące w mieście komercyjne tereny typu brownfield. Z drugiej strony, nie da się uniknąć zapewnienia nowej powierzchni handlowej. Dotyczy to w szczególności planowanego obszaru przemysłowego Hirnau: przy zastosowaniu odpowiednich środków możliwe będzie tutaj z jednej strony stworzenie powierzchni handlowej, a z drugiej strony utworzenie „zrównoważonego obszaru przemysłowego w ramach przyszłego projektu”, co pokazuje, że wykorzystanie gospodarcze i ochrona środowiska nie wykluczają się wzajemnie, lecz mogą iść w parze.

Więcej miejsca dla młodych firm

Zalążkiem nowych miejsc pracy w Albstadt są start-upy. Dzięki warsztatowi technologicznemu w Tailfingen jesteśmy pionierami w tym regionie – a jego dalsza rozbudowa była i jest słusznym posunięciem. To wraz z już istniejącymi partnerami z biznesu i przemysłu oraz Wyższą Szkołą Zawodową Albstadt-Sigmaringen. Ponadto miasto musi elastycznie badać, w jaki sposób i gdzie można zaoferować młodym firmom dalsze miejsca na terenie miasta. Zarówno jako „przestrzenie co-workingowe” – na przykład w przebudowie Hufeisen w Ebingen, jak i w innych lokalizacjach, z których część jest obecnie pusta.

Handel: Utrzymanie podstawowego zaopatrzenia w obiekty handlowe i gastronomiczne

Jako największe miasto powiatu, Albstadt jest również centrum handlowym regionu. Szczególnie małe i średnie sklepy potrzebują szczególnego wsparcia w czasach zakupów internetowych i „umierających centrów miast” – handel to także biznes, a więc i sprawa szefa. Jest wiele do zrobienia: Po dotychczasowej przebudowie śródmieścia Tailfingen należy zrobić wszystko, aby jeszcze bardziej wzmocnić istniejącą tam strukturę i utrzymać ją przy życiu. Ponadto ważne jest utrzymanie podstawowego zaopatrzenia w obiekty handlowe i gastronomiczne we wszystkich częściach wsi. Szczególnie problematyczny jest rozwój w dzielnicy Ebingen: Należy zaradzić pustostanom w przedsiębiorstwach i koncentracji na dość problematycznych strukturach dostaw. Decyzja rady miejskiej o wprowadzeniu zakazu zmian w śródmieściu Ebingen to dopiero pierwszy krok: celem musi być stworzenie atrakcyjnych ram, które sprawią, że mieszkańcom będzie się opłacało ponownie spędzać czas w śródmieściu i otworzą perspektywę rozkwitu handlu dla handlowców, nawet w segmencie droższym. Oczywiście trzeba będzie to osiągnąć poprzez konsekwentną realizację nowej koncepcji centrum Eblingu wspólnie z City Management GmbH – na przykład poprzez usunięcie z centrum miasta przystanku autobusowego Bürgerturm i zaprojektowanie nowych atrakcyjnych terenów rekreacyjnych.

Jednocześnie, handel w centrum miasta wymaga dobrej dostępności. W tym miejscu w przeszłości ścierały się ideologie: „miejsca parkingowe w pobliżu firm lub centrum miasta wolne od samochodów” to rzekome przeciwieństwa. Nie ma tu jednak żadnej sprzeczności: Administracja musi zapewnić z jednej strony wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla gości blisko centrum miasta w dużych dzielnicach, a z drugiej strony większą podaż miejsc parkingowych – także dla pracowników w centrum miasta. Idzie to w parze z dobrze funkcjonującym systemem lokalnego transportu publicznego, a z drugiej strony z funkcjonującą siecią ścieżek rowerowych. Przyszłość nie leży w ideologicznej opozycji, ale we współistnieniu środków transportu, z uwzględnieniem zachowań i potrzeb odwiedzających centrum miasta. Decydujące znaczenie dla handlu ma nie to, czego „można by oczekiwać od klientów”, ale to, jak klienci faktycznie się zachowują – tu również administracja musi myśleć bardziej z perspektywy biznesu.

Korzystna stawka podatku od handlu musi pozostać korzystna

Decydującym warunkiem ramowym dla Albstadt jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej była zawsze korzystna stawka podatku handlowego w regionie. Jest to również słuszne, ponieważ Albstadt posiada niekorzystne połączenia komunikacyjne w porównaniu z innymi gminami. W ostatnich latach stało się zwyczajem, że poszczególne frakcje w radzie gminy podczas grudniowych debat budżetowych regularnie domagają się podwyższenia stawek podatku handlowego. Jednocześnie musi być on jasny: Wyższe stawki podatku handlowego nie muszą gwarantować wyższych dochodów miasta, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Decydująca przewaga lokalizacyjna Albstadt polega raczej na tym, że przemysł i handel mogą liczyć na powściągliwą politykę podatkową miasta. Tak musi pozostać w przyszłości.

Transkrypcja powyższego filmu

Oczywiście kolejny punkt ma ogromne znaczenie dla rekrutacji wykwalifikowanych pracowników w Albstadt. Musimy mieć odpowiednią ilość ośrodków opieki dziennej, opieki dziennej nad dziećmi. I z elastycznymi godzinami otwarcia w zależności od potrzeb poszczególnych pracowników. Jest to obszar tematyczny, który bezwzględnie wymaga dalszego rozwoju, w którym w ostatnich latach byliśmy już bardzo aktywni, również pod naciskiem grupy parlamentarnej CDU, ale w którym cel zrównoważonego rozwoju życia i pracy w Albstadt nie został jeszcze osiągnięty. To jest miejsce, w którym musimy kontynuować.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top