Wdrażanie administracji prawdziwie przyjaznej obywatelom

Amtsführung auf Augenhöhe: Roland Tralmer, Ihr Oberbürgermeister für Albstadt. OB-Wahl Albstadt 2023

Wenn Sie auf das Video klicken, nimmt Ihr Browser Kontakt zu YouTube auf. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.

„Administracja przyjazna obywatelom” to, podobnie jak „ograniczanie biurokracji”, popularne hasło niedzielnych przemówień. Jest zawsze wymagana, ale nie jest automatycznie realizowana. Dlatego wdrożenie prawdziwie „przyjaznej obywatelom administracji” będzie jednym z decydujących punktów centralnych nadchodzącej kadencji. Co to oznacza?

Optymalizacja procesów administracyjnych

Administracja miejska nie jest autorytetem, a krytyka jej nie jest obrazą jej majestatu – wręcz przeciwnie: procesy administracyjne można zoptymalizować tylko wtedy, gdy mieszkańcy dostarczają ciągłej informacji zwrotnej o tym, gdzie jest potrzeba poprawy. Administracja jest wezwana do „słuchania”. Nie tylko podczas regularnych konsultacji społecznych burmistrza, które mają być kontynuowane. W przyszłości mają one być prowadzone nie tylko w ratuszu w Ebingen, ale także we wszystkich lokalnych dzielnicach. Nie ulega wątpliwości, że kierownictwo administracyjne jako całość musi być regularnie obecne we wszystkich lokalnych dzielnicach, aby wspólnie z właściwą radą lokalną omawiać lokalne problemy pochodzące z podspołeczności.

Życie w kulturze usług

Ponadto należy jeszcze bardziej rozszerzyć możliwość reagowania przez mieszkańców online: Z dotychczasowego „reportera braków” administracji należy stworzyć internetowy portal obywatelski, który daje możliwość wyrażenia także innych krytycznych uwag i sugestii. Musi to być również realizowane w ramach administracji: Administracja i każdy pracownik musi żyć kulturą obsługi, która spotyka się z mieszkańcami miasta na poziomie oczu. To nie są irytujący petenci, ale ostatecznie faktyczni szefowie administracji.

Informacja nie jest jednak ulicą jednokierunkową: administracja i polityka lokalna są również wezwane do wypracowania jak największej przejrzystości, aby zaangażować mieszkańców i uczynić decyzje przejrzystymi. Dotyczy to w szczególności udostępnienia w przyszłości zainteresowanym osobom publicznych posiedzeń rady gminy i jej komisji w formie strumienia online.

Nie tylko od czasu Corony stało się jasne: bez digitalizacji nie da się dalej usprawniać wielu procesów pracy. Jest to jednak pilnie potrzebne w administracji miasta: Z jednej strony odciążenie istniejącej kadry, a z drugiej strony uniknięcie nadmiernych wymagań kadrowych w czasach napiętych budżetów i braku wykwalifikowanych pracowników. Dlatego w najbliższych latach centralne znaczenie będzie miała dalsza cyfryzacja i uproszczenie prac administracyjnych we wszystkich urzędach. Przyszłość nie należy do papieru i pieczątek – administracja przyjazna obywatelom odbywa się online w urzędzie miasta i w kontakcie z obywatelami. Nie można pominąć aspektu bezpieczeństwa: W celu realizacji nowej koncepcji cyfrowej należy w wydziale burmistrza utworzyć odrębną komórkę pracowniczą, która będzie wspierać krótkoterminowe wdrażanie cyfryzacji we wszystkich wydziałach, a w szczególności zapewni szybkie wdrożenie i wysoki standard bezpieczeństwa w kontakcie z lokalnym uniwersytetem i odpowiednimi firmami specjalistycznymi.

Cyfrowa administracja może zrobić więcej niż obecnie jest już wdrażana w Albstadt. Chodzi zatem o to, aby wszystkie procedury administracyjne, które z ważnych powodów prawnych nie muszą być przeprowadzane osobiście, stały się zbędne. Nie wolno tego odkładać na później, ale jest to cel nadrzędny. Biuro obywatelskie w Tailfingen jest wzorem dla wszystkich procesów, w których obywatele potrzebują bezpośredniego kontaktu z administracją: znakiem czasu nie są indywidualne spotkania w różnych urzędach, lecz kompetentne osoby kontaktowe, które przekazują informacje w ramach administracji. Losowanie numerków i stanie w kolejkach”, jak to często bywa w ratuszu w Ebingen, należy do przeszłości. Zamiast tego ma tam powstać biuro obywatelskie, wzorowane na modelu z Tailfingen. O ile jest to możliwe pod względem finansowym i budowlanym, można to zrobić również w przyszłości wraz z centrum medialnym, które ma zostać przeniesione z powrotem do centrum Ebingen.

Wszystkie dzielnice jednakowo w centrum zainteresowania administracji miasta

„Życie znacznie powyżej normy” – aktualne roszczenie miasta Albstadt do ponadregionalnego marketingu miejskiego. „Życie w Albstadt” oznacza życie w najludniejszym mieście Zollernalbkreis i regionu, życie w mieście z 9 dzielnicami, z których każda jest urocza i ma swoje własne punkty centralne, stowarzyszenia i tradycje. Ale mieszkanie w Albstadt oznacza również życie w mieście przemysłowym, w mieście uniwersyteckim i w mieście różnych pokoleń.

Albstadt zawsze było sumą swoich poszczególnych dzielnic. Tak musi pozostać w przyszłości. Dlatego dobry przyszły rozwój naszego miasta zakłada, że wszystkie dzielnice miasta muszą być również w równym stopniu w centrum zainteresowania administracji miejskiej. Szczególnie w trudnych ekonomicznie czasach, przy ograniczonych środkach finansowych, należy jednak skupić się na problemach miasta jako całości, tak aby przy ustalaniu priorytetów dla projektów w mieście zachować równowagę między problemami poszczególnych dzielnic.

Transkrypcja powyższego filmu

Nawiasem mówiąc, jednym z aspektów administracji zorientowanej na obywatela jest oczywiście także wprowadzenie cyfryzacji. Nie każdy musi w każdym zadaniu pojawiać się bezpośrednio w urzędzie miasta. Mówimy o tym od lat, ale jak dotąd nie poczyniliśmy żadnych postępów. To musi być zrealizowane. To, co można zrobić cyfrowo, musi być również w przyszłości umożliwione cyfrowo. Duże wyzwanie. Tak samo jak ważne jest dokładne zbadanie struktur w mieście w ramach administracji, które pozostały niezmienione od czasu powstania miasta, aby zobaczyć, czy wydziały są odpowiednio dostosowane do przyszłości. Również tutaj ważna jest optymalizacja kosztów i zapobieganie stratom wynikającym z tarcia. Kolejne zadanie do zrealizowania w krótkim czasie po zmianie urzędu.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top