Spotkanie dyskusyjne na temat polityki lokalnej: Roland Tralmer prezentuje rozwiązania dla bezpieczeństwa i administracji w Albstadt

Komunikat prasowy

Impreza dyskusyjna „Dialog obywatelski” w powiecie Onstmettingen, na którą zaprosił kandydat na burmistrza Roland Tralmer, spotkała się z dużym zainteresowaniem wielu zainteresowanych obywateli. Po tym, jak kandydat przedstawił się osobiście obecnym i dokonał „przedostania się” przez aktualne lokalne tematy polityczne, dwa tematy znalazły się w centrum uwagi: Jak to było zauważalne na prawie wszystkich poprzednich imprezach, temat „bezpieczeństwa i czystości w mieście” porusza również mieszkańców Onstmettingen.

W tym kontekście Tralmer zwrócił uwagę na to, że pod koniec ubiegłego roku z inicjatywy gminnego caucusu CDU rada gminy zdecydowaną większością głosów przyjęła odpowiednią koncepcję, która zakłada wprowadzenie w roku 2023 nowej gminnej służby porządku publicznego, która w przyszłości miałaby również uprawnienia policyjne. Policja będzie wtedy regularnie sprawdzać problemowe rejony miasta istotne dla bezpieczeństwa w dwuosobowych patrolach, także w nocy. Nie dotyczy to tylko obecnego obszaru problemowego „śródmieście Ebingen”, ale całego obszaru miasta, jak również jego obrzeży. W tym samym czasie podjęto już decyzję o zwiększeniu liczby pracowników w biurze operacyjnym oraz o zakupie bardziej odpowiedniego sprzętu do sprzątania. Z rozmów we wszystkich odwiedzonych dotychczas powiatach wynikało, że nie jest to również problem tylko powiatu Ebingen. Jeśli rzeczywiście chce się osiągnąć cel „równego traktowania wszystkich dzielnic”, to należy pozwolić wszystkim dzielnicom korzystać w równym stopniu z nowo utworzonych stanowisk w zakresie bezpieczeństwa i czystości. Tralmer powiedział, że jeśli zostanie wybrany, dopilnuje, aby tak się stało. Kluczową kwestią w tym kontekście jest rzeczywiście „wdrożenie”. Sama uchwała rady gminy nie wystarczy, raczej mieszkańcy mogą i muszą oczekiwać, że takie uchwały będą również terminowo realizowane. Jak w wielu indywidualnych sprawach, temat „realizacji” jest w mieście obszarem problemowym. Nie chodzi tylko o przyjęcie licznych koncepcji. Te również musiałyby być zrealizowane natychmiast. Należy również wziąć pod uwagę aspekt komunikacyjny na terenie miasta, który obecnie funkcjonuje nieoptymalnie.

Kolejnym ważnym tematem w poniższej dyskusji był obszar „administracji przyjaznej obywatelowi”. Według Rolanda Tralmera, głównym celem jego działań będzie wspieranie cyfryzacji procesów administracyjnych. Tutaj też są już decyzje, które trzeba jak najszybciej zrealizować. Pod aspektem „przyjazności dla obywatela” rozumiał, że należy jak najszybciej wykorzystać nowoczesne technologie, aby wizyty mieszkańców w ratuszu mogły być ograniczone do minimum niezbędnego ze względów prawnych. Tralmer: „W XXI wieku w takim miasteczku obszarowym jak Albstadt nie jest rozsądne, aby mieszkańcy musieli osobiście odwiedzać ratusz w celu załatwienia prostych procedur administracyjnych. Poprzez zastosowanie dalszej technologii cyfrowej należy umożliwić, aby proste procedury administracyjne mogły być przeprowadzane również bezpośrednio drogą elektroniczną. Szczególnie w ratuszu w Ebingen konieczne będzie stworzenie centralnego punktu kontaktowego dla tych mieszkańców, którzy potrzebują osobistego spotkania, na wzór biura obywatelskiego w Tailfingen. Również tutaj należy podkreślić, że administracja nie powinna postrzegać się jako „urząd”, lecz raczej jako „usługodawca dla wszystkich mieszkańców naszego rodzinnego miasta Albstadt”.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top