Roland Tralmer omawia rozwiązania dla bezpieczeństwa i czystości w centrum Eblingu

Roland Tralmer, kandydat na burmistrza, miał „pełną salę” w Bistro „Ca Va” w Ebingen w ostatni piątek. W centrum ożywionej i niekiedy bardzo kontrowersyjnej dyskusji znalazły się sprawy dotyczące miasta Albstadt jako całości, jak również te dotyczące powiatu Ebingen. Szczególnie interesujące dla obecnych było omówienie projektu „Przebudowa śródmieścia Eblinga”.

Zarówno z punktu widzenia strukturalnego, jak i z punktu widzenia „bezpieczeństwa i czystości w centrum miasta”. Tralmer zwrócił uwagę, że rada miejska miasta Albstadt już w ubiegłym roku podjęła decyzję o koncepcji bezpieczeństwa i czystości w całym mieście, która koncentrowała się również na poprawie postrzegania bezpieczeństwa przez mieszkańców w centrum Ebingen. Należy jeszcze raz podkreślić, że wprowadzenie w drugiej połowie 2023 r. gminnej służby porządku publicznego ma być ważnym krokiem naprzód. Najważniejsze jest to, że nowo utworzona gminna służba porządku publicznego będzie miała również uprawnienia policyjne – w przeciwieństwie do obecnych funkcjonariuszy porządku publicznego.

Według kandydata na burmistrza istotne jest, że ta miejska służba porządku publicznego będzie obecna w istotnych dla bezpieczeństwa obszarach centrum Eblingu – jak również na całym obszarze miasta – w dwóch patrolach, także poza dziennymi zmianami w godzinach wieczornych i nocnych. Najważniejsze – podobnie jak w przypadku innych kwestii polityki lokalnej – jest to, że środek ten musi być teraz szybko wdrożony. Odpowiada to wyraźnym oczekiwaniom mieszkańców. Ponadto ważny jest szybki postęp w realizacji projektu „Przebudowa śródmieścia Eblingu”, który jest obecnie realizowany z dużym udziałem społeczeństwa. Z jednej strony dotyczy to utworzenia „City-Management-GmbH”, która ma zająć się modernizacją całego miasta i powinna zająć się również koordynacją w obszarze marketingu dla kolejnych imprez, jak również ogólnie wzmocnieniem lokalizacji handlowej Albstadt. Decydujące znaczenie ma tu fakt, że nie może to być tylko „zewnętrzna usługa administracyjna”, ale że prywatni inwestorzy z branży handlowej, rzemieślniczej i przemysłowej muszą być w znacznym stopniu zaangażowani w ten projekt.

Ważne jest, aby mocniej włączyć wiedzę i pomysły z sektora prywatnego do działań miasta. Tylko wtedy można będzie lepiej wykorzystać często niedoceniane atuty miasta Albstadt w okręgu Zollernalbkreis i poza nim. W tym kontekście ważne jest, aby wszystkie dzielnice współpracowały ze sobą w celu wspierania „pewności siebie Albstadt” jako miasta jako całości. W przeszłości zbyt często dochodziło w tej dziedzinie do tarć, dlatego też troską administracji miasta musi być również większe reagowanie na życzenia i sugestie mieszkańców. W kontekście całościowej przebudowy centrum miasta Ebingen należy teraz zająć się także tematem „podkowy”.

Tu konieczne jest przełamanie „podziałów ideologicznych”, zwłaszcza w obszarze polityki transportowej. Nie chodzi o to, by „zwolennicy samochodów” i „przeciwnicy samochodów” byli przeciwko sobie. Kluczowe jest, aby sytuacja komunikacyjna i parkingowa w Hufeisen w Ebling była zrównoważona. Chodzi tu z jednej strony o zapewnienie wystarczającej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców, ale z drugiej o to, by nie „całkowicie zamknąć podkowy dla ruchu odwiedzających”.

Także w tym przypadku – zwłaszcza w interesie handlu wewnątrzmiejskiego – właściwą drogą jest znalezienie połączenia różnych wymagań. Dla osób pracujących w centrum miasta należy zapewnić atrakcyjne miejsca parkingowe w odległości spaceru, jak również wystarczającą ilość miejsc parkingowych dla gości w pobliżu centrum. Po wyborze burmistrza będzie to kwestia jak najszybszego „doprowadzenia wszystkich zainteresowanych do stołu”, aby jak najszybciej znaleźć realne rozwiązanie, niezależnie od długoterminowego rozwoju. Zrobi wszystko, aby to osiągnąć.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top