Kwalifikacje i integracja na rynku pracy w Albstadt

Komunikat prasowy Rolanda Tralmera, kandydata na burmistrza Albstadt w 2023 r.

W ramach kampanii wyborczej do wyborów na burmistrza w dniu 05.03.2023 r. kandydat na burmistrza Roland Tralmer był gościem Deutsche Angestellten Akademie (DAA) w Albstadt Ebingen. W rozmowie z kierowniczką Centrum Obsługi Klienta Kirsten Kistner i jej pracownikami Yalnizem i Meyerem skupiono się na działalności DAA w Albstadt w zakresie doskonalenia zawodowego w celu uzyskania kwalifikacji na rynku pracy, jak również na roli, jaką DAA odgrywa w szczególności w integracji uczestników szkoleń z pochodzeniem migracyjnym. Szczególnie w czasach rosnącego niedoboru wykwalifikowanych pracowników, powiedział Roland Tralmer, ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na imigracji do Albstadt z zewnątrz, ale wykorzystać wszystkie zasoby dostępne już w mieście.

Jako miasto przemysłowe o ugruntowanej pozycji, Albstadt jest uzależnione od dostępności wystarczająco wykwalifikowanej siły roboczej dla potrzeb handlu, rzemiosła i przemysłu, aby lokalna gospodarka mogła prawidłowo funkcjonować. Szczególnie Deutsche Angestellten Akademie ma tu do odegrania kluczową rolę. Znajomość języka niemieckiego jest kluczowa dla integracji, zwłaszcza współobywateli o pochodzeniu migracyjnym. Tralmer mógł na miejscu przekonać się na własnej skórze, że obiekt ten ma tu kluczowe znaczenie. Nie dotyczy to jednak tylko nabywania umiejętności językowych. Ponadto ciągłe szkolenie i podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników ma kluczowe znaczenie dla lokalnego rynku pracy. W związku z tym oferta DAA w Albstadt, szczególnie w zakresie dokształcania, ale także przekwalifikowania, jest kluczowym elementem dalszego zabezpieczenia i rozwoju Albstadt jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Z punktu widzenia polityki lokalnej jest więc dla niego szczególnie ważne, aby w przyszłości w obszarze „lokalnej polityki gospodarczej” sieć powiązań między biznesem, firmami edukacyjnymi i administracją została podniesiona na jeszcze lepszy poziom. Według Tralmera wyobraża on sobie, że w przyszłości będą odbywały się regularne spotkania w tym zakresie, w których będzie prowadzona wyraźna koordynacja, jakie wymagania będzie miała gospodarka na lokalnym rynku pracy i jak można z tym skoordynować oferty podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe. Pod znanym już hasłem „Gospodarka to sprawa szefa”, w razie wyboru osobiście zabiegałby również o ten aspekt.

W wyniku wizyty była okazja do wymiany osobowej z klasą szkoleniową. Stwierdzono, że oprócz tematów związanych z migracją, te same lokalne kwestie polityczne są istotne dla studentów DAA, jak i dla całej populacji. W szczególności poruszono temat „bezpieczeństwa i czystości w mieście”, a także kwestię przebudowy podkowy Eblinga i całego centrum miasta. Obecni zgodzili się z Tralmerem, że na przyszłość należy stworzyć lepsze możliwości parkowania w pobliżu centrum – zarówno dla osób pracujących, mieszkańców, jak i odwiedzających centrum miasta.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top