Przemówienie na temat bezpieczeństwa i czystości w Albstadt

W swoim wystąpieniu zwróciłem uwagę, że bezpieczeństwo i porządek oraz czystość w Albstadt są absolutnie niezbędnym aspektem lokalnej polityki. Podkreśliłem, że bardzo ważne jest, aby wśród mieszkańców Albstadt wytworzyło się pozytywne poczucie „my”. Zwróciłem też uwagę na to, że ważne jest wzmocnienie subiektywnego poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, nawet jeśli obiektywny wskaźnik przestępczości w Albstadt nie jest wyższy niż w porównywalnych miastach. Pełne wystąpienie można znaleźć tutaj.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top