Albstadt’ta kalifikasyon ve işgücü piyasasına entegrasyon

Albstadt 2023 belediye başkanlığı seçimleri adayı Roland Tralmer’in basın açıklaması

Belediye başkan adayı Roland Tralmer, 05.03.2023 tarihinde yapılacak belediye başkanlığı seçimleri için yürüttüğü kampanya kapsamında Albstadt Ebingen’deki Deutsche Angestellten Akademie’ye (DAA) konuk oldu. Müşteri Merkezi Müdürü Kirsten Kistner ve çalışanları Yalniz ve Meyer ile yapılan görüşmede, Albstadt’taki DAA’nın işgücü piyasasında kalifikasyon için ileri eğitim önlemleri alanındaki faaliyetlerinin yanı sıra özellikle göçmen kökenli ileri eğitim görenlerin entegrasyonunda DAA’nın oynadığı rol üzerinde duruldu. Roland Tralmer, özellikle kalifiye eleman sıkıntısının giderek arttığı bir dönemde, Albstadt’a dışarıdan göçün tek başına yeterli olmayacağını, kentte halihazırda mevcut olan tüm kaynakların kullanılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yerleşik bir sanayi kenti olan Albstadt, yerel ekonominin düzgün işleyebilmesi için ticaret, zanaat ve sanayinin ihtiyaçları için yeterince nitelikli işgücünün mevcudiyetine bağımlıdır. Özellikle Deutsche Angestellten Akademie burada kilit bir rol oynamaktadır. Almanca dil bilgisi, özellikle göçmen kökenli vatandaşların entegrasyonu için çok önemlidir. Tralmer, tesisin burada merkezi bir öneme sahip olduğunu bizzat yerinde görebildi. Ancak bu durum sadece dil becerilerinin edinimi için geçerli değildir. Ayrıca, mevcut çalışanların sürekli eğitimi ve daha fazla kalifikasyonu yerel işgücü piyasası için çok önemlidir. Bu bağlamda, DAA’nın Albstadt’ta özellikle ileri eğitim alanında ve aynı zamanda yeniden eğitim alanında sunduğu imkanlar, Albstadt’ın bir iş yeri olarak daha fazla güvence altına alınması ve ilerletilmesi için kilit bir unsurdur.

Yerel politika açısından bakıldığında, gelecekte “yerel ekonomi politikası” alanında iş dünyası, eğitim şirketleri ve yönetim arasındaki ağın daha da iyi bir düzeye çıkarılması onun için özellikle önemlidir. Tralmer’e göre, gelecekte bu alanda düzenli toplantılar yapılacağını ve bu toplantılarda ekonominin yerel işgücü piyasasından ne talep edeceği ve mesleki eğitim sağlayıcılarının tekliflerinin bununla nasıl koordine edilebileceği konusunda net bir koordinasyon sağlanacağını hayal ediyor. Zaten çok iyi bilinen “Ekonomi patronun işidir” sloganı altında, seçilmesi halinde bu konu için de kişisel olarak çaba gösterecektir.

Ziyaret sonucunda, bir eğitim sınıfı ile kişisel bir değişim yapma fırsatı doğdu. Göçe özgü konuların yanı sıra, yerel siyasi konuların da DAA öğrencileri için, nüfusun geneli için olduğu gibi geçerli olduğu tespit edilmiştir. Özellikle “şehirde güvenlik ve temizlik” konusunun yanı sıra Ebling’in at nalı ve tüm şehir merkezinin yeniden tasarlanması meselesi tartışıldı. Orada bulunanlar Tralmer ile hem çalışan insanlar, hem kent sakinleri hem de kent merkezine gelen ziyaretçiler için merkeze yakın iyileştirilmiş park olanaklarının yaratılması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top