Roland Tralmer omawia koncepcję hali i zrównoważone dostawy energii podczas dialogu obywatelskiego w Albstadt

Komunikat prasowy

W ramach cyklu „Dialog obywatelski”, na który kandydat na burmistrza Roland Tralmer zaprosił do restauracji Brauhaus Zollernalb w Ebingen, poruszono wiele tematów. Dyskusja z licznie zgromadzonymi uczestnikami charakteryzowała się z jednej strony tematem „Koncepcja hali i kultura w Albstadt”, a z drugiej strony, w obecności członków „Fridays for Future”, tematem zrównoważonego zaopatrzenia w energię w mieście.

Na pytanie o stan planowania gminnego w odniesieniu do koncepcji przyszłej hali Tralmer wyjaśnił, że w ostatnich miesiącach okazało się, że w odniesieniu do aktualnej decyzji rady miejskiej dotyczącej planów rozbiórki Teatru Thalia w Tailfingen i hali festiwalowej w Ebingen istnieje jeszcze duża potrzeba dyskusji wśród mieszkańców. Po wyborach na burmistrza pilnym zadaniem nowo wybranego burmistrza byłoby więc dążenie do tego dialogu z mieszkańcami. Do tego czasu nie należy podejmować żadnych pochopnych kroków. Według Tralmera ważne jest, aby najpierw zebrać nowe, niezależne i „odporne” liczby w odniesieniu do możliwych kosztów renowacji Teatru Thalia i Sali Festiwalowej w Ebingen, aby sprawdzić, czy mogą istnieć również alternatywy dla wyburzenia. Ponadto istotne było, że planowane przekształcenie Zollern-Alb-Halle w Tailfingen w „przejściową halę kultury i imprez” mogło nastąpić tylko wtedy, gdy było również jasne, jak długo i w jakim celu takie „rozwiązanie przejściowe” będzie potrzebne. Również w tym przypadku istniała potrzeba dalszej dyskusji i działań zarówno ze strony administracji, jak i całej rady gminy. Wbrew oporowi znacznej części mieszkańców nie udało się podjąć decyzji przy zielonym stoliku bez dalszych rozważań; także tutaj okazało się, że temat „komunikacji” w Albstadt wymaga znacznej poprawy na przyszłość. Według Tralmera jest oczywiste, że miasto o największej liczbie mieszkańców w powiecie Zollernalbkreis musi nadal posiadać funkcjonalną i odpowiednią salę do wydarzeń kulturalnych, jak również do innych konferencji. Jest to również decydująca cecha funkcjonującej polityki kulturalnej w mieście. Niezależnie od hali istnieje jednak w Albstadt „bardzo szczególna scena artystyczna i kulturalna”, która powinna być w przyszłości bardziej promowana. Powiedział, że kwestia hali nie jest tu jedynym decydującym czynnikiem, ale że należy zwrócić uwagę na liczne prywatne i dobrowolne podmioty artystyczne i kulturalne w mieście.

W dyskusji na temat zrównoważonego zaopatrzenia w energię Tralmer podkreślił, że w obliczu sytuacji politycznej i rozwoju cen konwencjonalnych nośników energii należy już teraz zająć się zrównoważonym i regeneracyjnym zaopatrzeniem w energię i ciepło w Albstadt. W tym zakresie należałoby przyjąć nowe podejście, które musiałoby obejmować w szczególności dalszą rozbudowę fotowoltaiki w całym mieście. Tutaj ważne jest, aby nie skupiać się wyłącznie na Albstadtwerke. „Miejski zwrot energetyczny” wymaga całościowego spojrzenia na miasto. Tutaj zapotrzebowanie ma zarówno biznes i przemysł, jak i cała administracja oraz osoby prywatne. Ponadto Albstadt posiada liczne niewykorzystane zasoby w zakresie energii odnawialnych – zarówno jako właściciel lasów komunalnych, jak i w zakresie innych energii. W szczególności można sobie wyobrazić wejście w budowę miejskich sieci ciepłowniczych na poszczególnych obszarach miejskich. Należy również rozważyć wykorzystanie nieuwzględnionej dotychczas energii cieplnej, która mogłaby być pozyskiwana z oczyszczalni ścieków w Albstadt Ebingen i nadawałaby się również do utworzenia sieci ciepłowniczej. Tu nie powinno być „żadnych zakazów myślenia”. Zamiast tego hasło musi brzmieć: „Kiedy, jeśli nie teraz?”.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top