Bezpieczeństwo wewnętrzne i czystość w Albstadt

Ważne, że sprawa bezpieczeństwa wewnętrznego i czystości w mieście wreszcie ruszyła z miejsca. Dlatego z zadowoleniem przyjmuję wprowadzenie przez radę gminy Albstadt planu generalnego, w którym określono środki mające pomóc w osiągnięciu tych celów. Zostało to zgłoszone 28.10. Schwarzwälder Bote.

Plan przewiduje utworzenie miejskiej służby porządkowej obsługiwanej przez czterech pracowników na dwie zmiany, monitorowanie podwórek szkolnych poprzez monitoring wideo i systemy alarmowe oraz rozmieszczenie pracowników ulicznych. Ponadto Biuro Porządku Publicznego będzie sprawdzać, gdzie poza dniem zbiórki są składowane pojemniki na śmieci i żółte worki, a także zostaną wydane nowe regulaminy placów szkolnych. Masterplan przewiduje również współpracę z przyszłym Citymanagement- und Event-GmbH oraz wsparcie poprzez „city labs”.

Po tym jak młodzi ludzie zgłosili, że uważają stan bezpieczeństwa za zagrażający, uważam, że należy wyłożyć pieniądze na poprawę bezpieczeństwa, ale także wykonać „odpowiednią pracę społeczną”, aby ludzie czuli się w mieście komfortowo i bezpiecznie.

Do wkładu:
„Bezpieczeństwo i czystość” – Strähler: eksperci z Albstadt biją na alarm

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top