Εκλογικό πρόγραμμα – Άμεσα μέτρα

Η χαμηλή προσέλευση στον πρώτο γύρο των εκλογών για το ΟΒ προκαλεί ανησυχία. Η καλύτερη επικοινωνία και η διαφάνεια είναι επομένως ζωτικής σημασίας για μεγαλύτερη ικανοποίηση των πολιτών και ταύτιση με την πόλη μας.

Θέλω επειγόντως να το αλλάξω αυτό με τη βοήθεια μιας ανοιχτής ανταλλαγής. Συνεπώς, οι αντίστοιχοι επικεφαλής των υπηρεσιών θα είναι παρόντες στο στρογγυλό τραπέζι για να απαντήσουν στις ερωτήσεις των προσκεκλημένων πολιτών για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και, αν χρειαστεί, να βρουν εναλλακτικές, λογικές λύσεις στα προβλήματα. Θα προσκαλώ επίσης τακτικά εμπειρογνώμονες σε αυτούς τους κύκλους συζήτησης.

Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πραγματοποιούνται κατόπιν πρόσκλησης του δημαρχείου.

Προβλέπονται τα ακόλουθα τακτικά θεματικά τραπέζια:

 1. Οικονομία
 2. Ενέργεια
 3. Ασφάλεια
 4. Σχολεία/παιδικοί σταθμοί
 5. Κατασκευή/αστικός σχεδιασμός και δημιουργία προσιτών κατοικιών

Ανάλογα με την κατάσταση του προβλήματος μπορούν να προστεθούν και άλλοι θεματικοί πίνακες.

Επιπλέον, μια επιτροπή ένταξης μπορεί να βοηθήσει τους αλλοδαπούς πολίτες να συμμετέχουν υπεύθυνα στη ζωή της πόλης.

Άμεσα μέτρα Διοίκηση/διοικητική δομή:

 • Επανεξέταση της μακροχρόνιας διοικητικής δομής και των αρμοδιοτήτων, διαχωρισμός των τμημάτων και κατανομή των αντίστοιχων εξειδικευμένων γραφείων (εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών, καλύτερη δικτύωση των επιμέρους γραφείων και αποφυγή απωλειών τριβών εντός της διοίκησης).
 • Εισαγωγή ενός συνεχούς διατμηματικού και διακλαδικού συστήματος ελέγχου του κόστους με υποχρεώσεις τακτικής υποβολής εκθέσεων στην ανώτατη διοίκηση.
 • Άμεση επιτάχυνση της ψηφιοποίησης της διοίκησης, τόσο στην εσωτερική διοικητική διαδικασία όσο και στην επαφή με τους πολίτες, αν χρειαστεί με τη συμμετοχή εξωτερικών εταιρειών.
 • Διοίκηση φιλική προς τον πολίτη: Προσωπικές επισκέψεις στις αρχές μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
 • Εισαγωγή ενός “γραφείου πολιτών” ως κεντρικού σημείου επαφής για τους κατοίκους, επίσης στο δημαρχείο του Ebingen.
 • Τακτικές ώρες δημόσιας διαβούλευσης από τον επικεφαλής της διοίκησης, όχι μόνο με τηλεφωνικό ραντεβού στα αντίστοιχα δημαρχεία, αλλά και τακτικές ώρες δημόσιας διαβούλευσης από τον δήμαρχο και τους δημάρχους επί τόπου σε όλες τις περιφέρειες.
 • Διυπουργική επανεξέταση της προηγούμενης πρακτικής των “γνωμοδοτήσεων εμπειρογνωμόνων”: προσφυγή στην υπάρχουσα εμπειρογνωμοσύνη της διοίκησης και των πολιτών/οργανώσεων της πόλης.

Άμεσα μέτρα Ασφάλεια και καθαριότητα:

 • Η ιδέα “Ασφάλεια και καθαριότητα σε ολόκληρη την πόλη” θα εφαρμοστεί άμεσα και θα επιταχυνθεί.
 • Εισαγωγή της δημοτικής υπηρεσίας δημόσιας τάξης με αστυνομικές αρμοδιότητες το συντομότερο δυνατό- εκτός από τις νέες θέσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί, περαιτέρω μετακίνηση προσωπικού από το γραφείο δημόσιας τάξης στη δημοτική υπηρεσία δημόσιας τάξης, εάν είναι απαραίτητο.
 • Τακτικές περιπολίες σε “προβληματικές ζώνες” τόσο εντός της πόλης όσο και στα αντίστοιχα hotspots στα κέντρα των πόλεων, ιδίως στα κέντρα των πόλεων Ebingen και Tailfingen. Αυτό γίνεται σε στενή συνεργασία και τακτική ανταλλαγή απόψεων με την αστυνομία του Albstadt, εάν είναι απαραίτητο οργάνωση κοινής δράσης της αστυνομίας / της δημοτικής υπηρεσίας δημόσιας τάξης / των ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας που θα ανατεθούν.
 • Τακτική παρακολούθηση της τοπικής σκηνής “ποζέρ”.
 • Πολιτική μηδενικής ανοχής “για εντοπισμένη μόλυνση”. Συνεπής εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων (που μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί) προστίμων για τα απορρίμματα στην περιοχή της πόλης και θάρρος για τη δίωξη ακόμη και μικρών διοικητικών παραβάσεων. Απομάκρυνση από τον καθαρό έλεγχο της στάσιμης και ακίνητης κυκλοφορίας (αυξημένη χρήση αυτοματοποιημένων ελέγχων για παραβάσεις της ταχύτητας), αντίθετα επικέντρωση στην καταπολέμηση των διοικητικών παραβάσεων και των ποινικών αδικημάτων, δημιουργία αισθήματος ασφάλειας εντός της πόλης και καταπολέμηση των “περιοχών φόβου” (παράδειγμα: Bürgerturmplatz Ebingen).
 • Απαγόρευση των αφύλακτων αυτόματων πωλητών που συμβάλλουν στη ρύπανση της αστικής περιοχής λόγω των υλικών συσκευασίας.
 • Αναβάθμιση της κοινωνικής ένταξης περιθωριοποιημένων ομάδων μέσω της κοινωνικής εργασίας στο δρόμο με την προσθήκη νέων ικανοτήτων, μεταξύ άλλων στην κοινωνική υπηρεσία. Καταστρέφουμε, αλλά βοηθάμε όσους χρειάζονται και δέχονται βοήθεια.

Άμεσα μέτρα για τη στέγαση και την αστική ανάπλαση

Άμεση έναρξη της “Στεγαστικής επίθεσης του Albstadt”, η οποία αποτελείται, μεταξύ άλλων, από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ενεργή διαχείριση των ακινήτων από το δήμο
 • Στρατηγική απόκτηση γης από την πόλη όσον αφορά οικοδομήσιμα κενά οικόπεδα και μεταχειρισμένα ακίνητα
 • Διασυνοριακή εξέταση των υφιστάμενων οικοδομήσιμων περιοχών
 • Παρά την τήρηση της αρχής “η δόμηση μέσα πριν από την εξωτερική”, άμεση εξέταση των περιοχών εντός της αστικής περιοχής (ιδίως στις παρυφές) που μπορούν να χαρακτηριστούν ως νέες περιοχές δόμησης και άμεση εφαρμογή.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών σχεδίου ανάπτυξης και έγκρισης, εάν είναι απαραίτητο νέα ιεράρχηση προτεραιοτήτων στο πλαίσιο της διοίκησης κτιρίων, εάν είναι απαραίτητο προσφυγή σε εξωτερικές ικανότητες για την ταχύτερη δυνατή διεκπεραίωση.
 • Συνεργασία με ιδιώτες και εμπορικούς επενδυτές, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις του Albstadt: Είναι πιθανό να συμμετάσχουν και άλλοι μέτοχοι στην as-wohnbau GmbH, η οποία σήμερα ανήκει αποκλειστικά στην πόλη, προκειμένου να επιταχυνθεί το ταχύτερο δυνατό η υλοποίηση των έργων στέγασης. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με τη χρήση ελεύθερων χώρων όσο και κατά προτίμηση υφιστάμενων παλαιών κτιρίων – ιδίως αχρησιμοποίητων βιομηχανικών κτιρίων.
 • Εντατικοποίηση των επαφών του δήμου με ιδιώτες επενδυτές
 • Σχεδιασμός έργων, ιδίως για “πολυκατοικίες” και κατοικίες πολλαπλών γενεών, με τη συμμετοχή, αν χρειαστεί, και ιδιωτών επενδυτών και την ενεργοποίηση επιδοτήσεων.

Επειδή: Χρειαζόμαστε ελκυστικές, υψηλής ποιότητας, ενεργειακά αποδοτικές κατοικίες και όχι φτηνές ανακαινίσεις σε παλιά κτίρια – αυτό είναι πολύ βραχυπρόθεσμη σκέψη.

Αυτό πρέπει να συνοδευτεί από μια θεμελιώδη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο κέντρο της πόλης μέσω της αστικής ανάπλασης:

 • Συνέχιση των υφιστάμενων περιοχών ανάπλασης, ιδίως επίσης στο Truchtelfingen
 • Άμεση εξέταση των σημείων όπου υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω αναπλάσεις εντός της αστικής περιοχής.
 • Συνέχιση των περιορισμών αλλαγής προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω καθοδική πορεία, για παράδειγμα στο Ebingen και στο Tailfingen (επαναφορά των σνακ μπαρ, των χαρτοπαικτικών λεσχών και των καταστημάτων στοιχημάτων κ.λπ.).
 • Συνεπής και άμεση ανάπλαση του κέντρου της πόλης Ebingen υπό το πρίσμα του “βιωματικού χαρακτήρα και της ποιότητας διαμονής” σύμφωνα με το ψήφισμα της 02.02.2023 σχετικά με την εικόνα-στόχο που δημιουργήθηκε στη διαδικασία των πολιτών.
 • Επανασχεδιασμός του κέντρου της πόλης Ebingen τόσο στο πέταλο όσο και στην περιοχή Kurt-Georg-Kiesinger-Platz / Bürgerturmplatz, αφαιρώντας την εκεί στάση λεωφορείου από τον πεζόδρομο και δημιουργώντας διάφορους χώρους αναψυχής, επίσης για χρήση για τέχνη, πολιτισμό και άλλες εκδηλώσεις.
 • Άμεση έναρξη μιας “έννοιας αστικού πρασίνου”, ιδίως στα κέντρα των μεγάλων συνοικιών. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα με την ένταξη του σύγχρονου πράσινου σχεδιασμού, των δέντρων, των φυτών και του κτιριακού πρασίνου.
 • Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα κέντρα των μεγαλύτερων περιοχών τόσο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς όσο και με ιδιωτικές μεταφορές. Επαρκής πρόβλεψη χώρων στάθμευσης τόσο κοντά στο κέντρο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους, πρόβλεψη επαρκών χώρων στάθμευσης για τους εργαζόμενους στα κέντρα της πόλης σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.

Άμεσα μέτρα Οικονομία στο Albstadt

 • Το Albstadt είναι μια βιομηχανική πόλη. Συνεπώς, η προώθηση και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας πρέπει να γίνει και πάλι “η κορυφαία προτεραιότητα του Λόρδου Δημάρχου”.
 • Συνεχής τακτική επικοινωνία μεταξύ της διοικητικής ηγεσίας και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας στο σύνολό της, δημιουργία ενός νέου σχήματος αμοιβαίων ανταλλαγών μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας (βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπόριο, υπηρεσίες) και της διοίκησης. Τακτικές ανταλλαγές σε ευρύτερους κύκλους τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο- επιπλέον, συνεχής και τακτική επικοινωνία μεταξύ της διοικητικής ηγεσίας και των εμπορικών συλλόγων, του βιομηχανικού και εμπορικού επιμελητηρίου, της περιφερειακής βιοτεχνικής ένωσης, της πρωτοβουλίας της πόλης και άλλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιχειρήσεων.
 • Αναδιάρθρωση του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης του δήμου, το οποίο λειτουργεί απευθείας στον δήμαρχο, εάν είναι απαραίτητο, αύξηση των τομέων ευθύνης και του εξοπλισμού του τμήματος οικονομικής ανάπτυξης στο Albstadt για τη φροντίδα των υφιστάμενων επιχειρήσεων, την προώθηση νέων επιχειρήσεων και την προσέλκυση ενδιαφερόμενων από το εξωτερικό σε στενή συνεργασία με το Τεχνολογικό Εργαστήριο στο Tailfingen και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Albstadt-Sigmaringen.
 • Παροχή επαρκών εμπορικών χώρων στην περιοχή της πόλης που θα είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερόμενους σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και εδώ ισχύει η “εσωτερική ανάπτυξη και χρήση των υφιστάμενων κτιρίων πριν από την εξωτερική ανάπτυξη”. Η ζήτηση από την τοπική οικονομία δείχνει σαφώς ότι ο καθορισμός νέων εμπορικών περιοχών (μεταξύ άλλων του Hirnau) είναι επειγόντως αναγκαίος για την καλή οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Όπου ορίζονται νέες εμπορικές περιοχές, αυτές πρέπει να είναι βιώσιμες και φιλικές προς το κλίμα μέσω κατάλληλου σχεδιασμού των αστικών χρήσεων γης. Λέξη-κλειδί: “Σχέδιο Φάρος βιώσιμη βιομηχανική περιοχή” με αντίστοιχους κανονισμούς για μέτρα αντιστάθμισης του τοπίου, κατά της εξάπλωσης της σφράγισης του εδάφους, της προστασίας από πλημμύρες, της ενεργειακής μόνωσης και της χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και θερμότητας.
 • Η ένδειξη “Παράγεται στο Albstadt” έχει πάντα προτεραιότητα – στο μέτρο του νομικά δυνατού – έναντι των εξωτερικών προμηθευτών.
 • Πάρτε στα σοβαρά την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων – η επιχειρηματική κοινότητα παραπονιέται για την αυξανόμενη έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Αυτό απαιτεί τα ακόλουθα μέτρα από την πλευρά της πόλης:

-Ενίσχυση δομών φιλικών προς την οικογένεια με βελτιστοποιημένες υπηρεσίες φροντίδας

– Ενίσχυση της θέσης του πανεπιστημίου – ενσωμάτωση και στο κέντρο της πόλης του Έμπλινγκ

– Δημιουργία κατάλληλων εγκαταστάσεων στέγασης και φροντίδας

– Δέσμη μέτρων για την ένταξη στην αστική κοινωνία και στο σύστημα των ενώσεων

– Η διοίκηση ως αξιόπιστος εταίρος της οικονομίας που τηρεί τις υποσχέσεις της

Άμεσα μέτρα Τέχνη / Πολιτισμός / Αίθουσες / Εθελοντισμός

 • Αναστολή της ιδέας της αίθουσας Albstadt που εγκρίθηκε το 2022 (κατεδάφιση του θεάτρου Thalia στο Tailfingen και της Festhalle Ebingen, μετατροπή της Zollern-Alb-Halle σε προσωρινή λύση για την τέχνη και τον πολιτισμό).
 • Νέα ολοκληρωμένη συζήτηση με τη συμμετοχή ιδίως των καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων σχετικά με τον μελλοντικό σχεδιασμό και την ιδέα της αίθουσας.
 • Ανεξάρτητη εξέταση του κόστους συντήρησης του θεάτρου Thalia και της αίθουσας φεστιβάλ του Ebingen που έχει υπολογιστεί μέχρι σήμερα από τη διοίκηση της πόλης, προκειμένου να ληφθεί η κατάλληλη απόφαση για τη συνέχιση της λειτουργίας ή την κατεδάφιση, εξέταση πιθανών εναλλακτικών ιδεών λειτουργίας του θεάτρου Thalia στο Tailfingen.
 • Άμεση εξέταση του πότε και πού μπορεί να υλοποιηθεί μια αίθουσα πολιτισμού και εκδηλώσεων που θα κατασκευαστεί στο Albstadt. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την πιθανή συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.
 • Εντατική προώθηση της εθελοντικής εργασίας, αναθεώρηση των δημοτικών κατευθυντήριων γραμμών για την προώθηση των συλλόγων.
 • Αναγνώριση της εθελοντικής εργασίας: Ανασχεδιασμός της προηγούμενης ετήσιας “Γιορτής Πολιτών του Albstadt” σε “Ημέρα Εθελοντισμού και Συλλόγων”, μερικές φορές για καλύτερη δικτύωση.
 • Ανάλογο με το εργαστήριο τεχνολογίας: Δημιουργία πολιτιστικού εργαστηρίου για δημιουργούς με αίθουσες προβών, στούντιο καλλιτεχνών, αίθουσες θεατρικών προβών κ.λπ. για την προώθηση της τέχνης και του πολιτισμού που δημιουργούν στο Albstadt.

Άμεσα μέτρα για την παροχή ενέργειας και θερμότητας

 • Άμεση έναρξη ενός νέου δημοτικού ενεργειακού και θερμικού σχεδιασμού προς την κατεύθυνση μιας “αυτάρκους πόλης”.
 • Αυτή η μελλοντική ιδέα πρέπει να υλοποιηθεί ως διατομεακή εργασία μεταξύ της Albstadtwerke GmbH, της διοίκησης της πόλης Albstadt, των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών και των ιδιωτών.
 • Να αρχίσετε να αξιοποιείτε περισσότερο τις εγχώριες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως τη βιομάζα και, για παράδειγμα, τη θερμότητα των αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Albstadt Ebingen.
 • Δημιουργία αποκεντρωμένων μικρών σταθμών παραγωγής ενέργειας σε κατάλληλες θέσεις στην αστική περιοχή, είσοδος στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων δικτύων θέρμανσης με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η παροχή του ονόματος και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι εθελοντική. Έχετε τη δυνατότητα να σχολιάζετε χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Scroll to Top