Tüm nesiller ve yaşam tarzları için daha fazla yaşam kalitesi

Kentimizin iyi bir geleceği için, tüm nesiller için iyi bir yaşam kalitesi yaratmak önemlidir. Sakinlerimizin yaşam tarzları son yıllarda, bazı durumlarda derinlemesine değişti. İleriye dönük bir belediye politikası bunu dikkate almalıdır: şehrimizde tüm yaşam modelleri mevcuttur ve bunlara saygı gösterilmeli ve teşvik edilmelidir: Geleneksel aileden tek haneli evlere, öğrenci apartmanlarından yamalı bohça ailelere kadar, şehir yönetiminin gelecek planlarında dikkate alınmalıdır. İdare, yaşam planları yapmak zorunda değildir, ancak Albstadt’ın tüm nesiller ve yaşam modelleri için yaşam kalitesi ve gelişim fırsatları sunmasını sağlamak zorundadır.

Yeterli oyun alanı ve buluşma yeri Çocuklar ve gençler

Genç nesil şehrimizin geleceğini temsil ediyor. Bu nedenle, özellikle belediye gençlik katılımının kentimizdeki çocukları ve gençleri erken bir aşamada sürece dahil etmesi doğru ve önemlidir. Çocuk ve Gençlik Ofisi aracılığıyla başlatılan gençlik katılımı geçtiğimiz yıllarda değerli hizmetler sunmuştur ve bu katılımın yoğunlaştırılması ve daha da genişletilmesi gerekmektedir. Şehrimizle erken yaşlarda özdeşleşmeyi teşvik etmek için şehrin tüm bölgelerinde çocuklar ve gençler için oyun alanları, buluşma yerleri ve uygun boş zaman etkinlikleri bulunmalıdır.

Geleceğe yönelik bir aile politikasının uygulanması, uygun yaşam alanlarının oluşturulması

Her şeyden önce, iyi bir yaşam kalitesi, ailelerin çevreye taşınmak zorunda kalmadan Albstadt’ta uygun ve uygun fiyatlı konut bulabilmelerini gerektirir. Bu aynı zamanda, vasıflı çalışanları Albstadt’ta tutmak ve yerel ekonomiyle birlikte şehir dışından yeni vasıflı çalışanları çekmek söz konusu olduğunda kentimiz için belirleyici bir rekabet avantajıdır. Bu nedenle, kentte geleceğe yönelik bir aile politikası, iş, sanayi ve ticaretle birlikte bu tür yaşam alanlarının mevcut olmasını da sağlamalıdır. Gelecekte, yeni konut projelerinin yerel sanayi kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceğinin incelenmesi gerekecektir. Belediye konut şirketi as-wohnbau bu konuda kilit bir rol oynamalıdır: Hem diğer yatırımcılar ve geliştiricilerle işbirliği içinde hem de kendi projeleriyle, sadece sosyal amaçlar için değil, aynı zamanda şehrin çalışan orta sınıfı için de ekolojik olarak uyumlu ve sürdürülebilir konutlar yaratmayı hedefliyor. Yeni projeler ve yeni görevler için cesarete ihtiyaç vardır.

Uygun fiyatlı konutlar, konut gelişimi için yeterli arazinin mevcut olmasını da gerektirir. Bugün sorumlu bir inşaat alanı ve konut politikası, “dış gelişimden önce iç gelişim” ilkesini takip etmelidir. Arazi mühürlemenin yaygınlaşmasının önüne geçilmelidir. Bu da, öncelikle ilçelerde ekolojik ve enerji tasarruflu konutlar için daha fazla geliştirme fırsatının nerelerde mevcut olduğuna yakından bakılması gerektiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, sürdürülebilir bir konut politikası, ideolojik nedenlerle çevre bölgelerde ve münferit ilçeler arasında yeni inşaat alanlarının belirlenmesini dışlamamalıdır: Münferit ilçelerde zaten neredeyse hiç inşaat alanı bulunmadığı göz önünde bulundurulduğunda, yeni inşaat fırsatlarının mümkün olan en çevre dostu şekilde nerede geliştirilebileceğini incelemek şehir yönetiminin görevidir. Bu da şehrin gelecekteki yaşayabilirliğine hizmet etmektedir. Şehir yönetiminin gelecekteki bina arazisi politikası burada daha esnek hale gelmelidir: Mantıklı ve mali açıdan uygulanabilir görünen durumlarda, şehir yönetimi, mantıklı ve yüksek kaliteli kentsel gelişimi sağlamak için arazi ve eski binaların satışında mevcut ön alım haklarını da kullanmalıdır. Yeni inşaat alanları belirlenirken çevre koruma, ekoloji ve enerji verimliliği boyutları dikkate alınmalıdır. Ancak bu aynı zamanda belediyenin arazi politikasının daha şeffaf, saldırgan ve ekonomik olması gerektiği anlamına da gelmektedir. Sadece arazi politikası açısından tepki vermek değil, hür teşebbüs ilkeleri doğrultusunda aktif rol almak da önemlidir. Özellikle günümüzün ekonomik açıdan zor zamanlarında, mevcut finansman olanaklarından yararlanmak ve potansiyel mülk alıcılarına yerel bankalarla birlikte yeterli danışmanlık hizmetleri sunmak büyük önem taşımaktadır.

Şehrimiz için daha yaşlı dostu altyapı

Ayrıca, kentimizin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş olan yaşlı kuşağımızın ilgi ve ihtiyaçları da eskisinden daha fazla dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kentimizin altyapısının gelecekte daha da yaşlı dostu olmasını sağlamak önemlidir. Bu çeşitli bireysel alanlarda. Engelsiz şehir merkezlerine ve yaşlı vatandaşların çıkarlarını dikkate alan yerel toplu taşıma araçlarına ek olarak, bu aynı zamanda yaşlı vatandaşlara uygun konut projelerinin teşvik edilmesini ve ilgili buluşma fırsatlarının yaratılmasını da içerir. Buna ek olarak, şehir yönetimi mümkün olan her yerde – gerekirse yerel kliniklerimizle de işbirliği yaparak – şehrimizde hem pratisyen hekim muayenehaneleri hem de uzmanlar tarafından eve yakın yeterli bakımın garanti edilmesini sağlamalıdır. Günümüz dünyasında bu zor bir görevdir, ancak kentin gelecekteki yaşayabilirliği açısından da yüzleşilmesi gereken bir görevdir. Bu ancak birlikte yapılabilir: Kent yönetimi, bölge ve tıp mesleği temsilcileriyle birlikte, kentimizdeki muayenehanelerin yeniden cazip hale gelmesini ve Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Birliği’nin özellikle uzmanlar arasında mevcut talebi kabul etmesini sağlamaya çağrılmaktadır.

Ancak, herkes “yaşlı dostu şehir” ile ilgilenmiyor – özellikle fiziksel veya zihinsel engelli hemşerilerimiz ve onların yakınlarının yerel siyasette çok az lobisi var. Bu değişmeli: Kentteki yaşam kalitesi, kamusal alanların, özellikle de binaların, tesislerin ve toplu taşıma araçlarının engelliler için erişilebilir olmasını da içerir. Bu, etkilenenlerle birlikte açık bir durum değerlendirmesi yapılmasını gerektirir: Ne durumdayız ve hangi önlemler acil? Bu, idarede “erişilebilir şehir” ile ilgili yetkilerin net bir şekilde bir araya getirilmesini ve ilgili konularda yetkili makamda merkezi irtibat kişilerinin bulunmasını gerektirir.

Tıbbi bakımın yanı sıra – sadece yaşlılar için değil – günlük ihtiyaçlar için alışveriş olanaklarının tüm semtler için mümkün olduğunca eve yakın olmasını sağlamak da önemlidir. “Yeşil alan süpermarketlerine” yönelik eğilim, özellikle şehir merkezindeki büyük ilçelerde alışveriş tesislerinde genellikle boşluklar olduğu anlamına gelmektedir. Belediye kendi mağazalarını işletemez, ancak eve yakın bu tür alışveriş fırsatlarının gelecekte de mevcut olmasını sağlamak için çerçeve koşulları oluşturmaktan sorumludur.

Güvenlik ve temizlik

Yaşam kalitesi her zaman şehirdeki “güvenlik ve temizlik” boyutunu da içerir. Burada da son yıllarda özellikle büyük ilçelerde açıklar ortaya çıkmıştır. Buna kararlılıkla karşı konulmalıdır.

Tüm sakinlerin öznel güvenlik hissi yaşam kalitesi için belirleyicidir. Bu nedenle, idarenin trafik gözetimine ve trafik kontrolüne daha az, güvenlik duygusunun sağlanmasına daha fazla odaklanarak kentteki bu güvenlik duygusunu güçlendirmesi çok önemlidir. Bu nedenle, polisinkine benzer yetkilere sahip yeni bir belediye asayiş servisinin oluşturulması doğrudur. Albstadt’taki polisimizle yakın işbirliği içinde, gelecekte “güvensizlik alanlarının” ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Bu, güvenlik personeli tarafından yapılan düzenli kontrollerin yanı sıra yapısal önlemler yoluyla da gerçekleştirilmektedir. Şehir merkezlerindeki (özellikle Ebingen’deki) münferit – önemli – alanların ve özellikle de gece saatlerinde güvensizlik alanları haline gelmesi artık söz konusu olmamalıdır. Burada her ikisine de ihtiyaç var: bir yandan bu güvensizlik hissine katkıda bulunanlara karşı gerekli sertlik. Öte yandan, etkilenen sorunlu gruplara yardım sağlamak ve çatışma potansiyelini yatıştırmak için şehir tarafından yeterli önleme ve sosyal çalışmalar da yürütülmektedir. Tüm bunların bir maliyeti var – ancak kentimizdeki yaşam kalitesi açısından bu, gelecek için yapılması gereken iyi bir yatırım.

Dolayısıyla şu geçerlidir: Halkın eksik olan güvenlik duygusu yeniden güçlendirilmelidir. Şehir merkezinde çöp atma cezalarına ilişkin uzun süredir yürürlükte olan yönetmelikler sadece kağıt üzerinde kalmamalı, artık uygulanmalıdır. Bunun için – özellikle geceleri kamusal alanın gözetlenmesinin yanı sıra – asayiş dairesi, polis ve özel güvenlik güçleri işbirliği yapmalı ve güvensiz bölgeleri ortadan kaldırmalıdır. Bu bağlamda, belediye personelinin trafik kontrolünden çekilmesi ve bu alanda görevlendirilmesi gerekebilir. Şehirdeki vatandaşların güvenliği bir önceliktir.

“Temizlik” konusu “güvenlik” konusundan ayrı tutulamaz. Burada da son yıllarda net bir eylem ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Yaşanabilir bir şehir için kamusal alanların temizliği de denklemin bir parçasıdır. Bu çerçevede, bir yandan düzenleyici tedbirler yoluyla bu alanda kirlenmenin önlenmesi, diğer yandan da gerekli olduğu yerlerde belediye personeliyle daha fazla temizlik sağlanması gerekmektedir. Kamusal alanların ihmal edilmesi, daha fazla personel görevlendirilerek daha büyük ölçüde önlenmelidir. Bu nedenle tüm yurttaşlarımızın yaşam kalitesine yatırım yapmak gerekli ve doğrudur.

Şehir merkezlerinin iyileştirilmesi

Buna ek olarak, özellikle Ebingen’de olmak üzere şehir merkezlerinin daha fazla önlem alınarak iyileştirilmesi gerekmektedir. “Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren” (sürdürülebilir şehir merkezleri ve gelecek için merkezler) federal fonlarından vaat edilen destekle Ebingen’de acilen ihtiyaç duyulan birçok şey de mümkün olacaktır: Ebingen’in şehir merkezinin – özellikle de “Hufeisen” bölgesinin – şehir merkezini yeniden çağdaş bir görünüme kavuşturacak bir değişime acilen ihtiyacı vardır. Bir yandan ticaret, gastronomi ve hizmetler açısından daha iyi bir tedarik yapısıyla. Öte yandan, daha fazla yeşil alan, çocuklar için oyun alanları ve etkinlikler için kulüplerin ve kültür operatörlerinin de kullanabileceği yerler yaratarak. Bu, bir yandan dinlenmek için cazip alanlar sağlamak, diğer yandan da toplu taşıma ve bireysel ulaşım ile şehir merkezine iyi erişim sağlamak için ticaret, hizmet ve zanaat ihtiyaçları ile uyumludur. Bu aynı zamanda hem kent merkezi çalışanları hem de kent sakinleri ve ziyaretçiler için park yeri sağlanmaya devam edilmesini gerektirmektedir. Daha fazla insanın şehir merkezlerini tekrar ziyaret edebilmesi için, kültürel tekliflerin, çeşitli ve sivil bir gastronominin yanı sıra diğer ziyaretçi mıknatıslarının iyi bir karışımı olmalıdır: Yeniden canlandırmanın başka bir yönünü eklemek için medya merkezinin Ebingen şehir merkezinde uygun bir yere merkezi olarak yerleştirilmesi düşünülmelidir. Bu aynı zamanda “At Nalı “nın yeni konutlar, istihdam olanakları ve mağazalarla yeniden canlandırılmasını da içermektedir. Burada da şehir yönetimi doğru çerçeve koşullarını sağlamak için uygun önlemleri almalıdır.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Yorum

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top