Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Σημείωση: Οι μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες πλην της γερμανικής έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Η έκδοση στη γερμανική γλώσσα είναι δεσμευτική.

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά

Γενικές σημειώσεις

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ενότητα “Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο φορέα” της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται από εσάς που μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Μέρος των δεδομένων συλλέγεται για να διασφαλιστεί η παροχή της ιστοσελίδας χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

2. φιλοξενία

Φιλοξενούμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με τον ακόλουθο πάροχο:

Εξωτερική φιλοξενία

Αυτός ο ιστότοπος φιλοξενείται εξωτερικά. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποθηκεύονται στους διακομιστές του/των οικοδεσπότη/ων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διευθύνσεις IP, αιτήματα επικοινωνίας, μετα- και επικοινωνιακά δεδομένα, συμβατικά δεδομένα, στοιχεία επικοινωνίας, ονόματα, προσβάσεις στον ιστότοπο και άλλα δεδομένα που παράγονται μέσω ενός ιστότοπου.

Η εξωτερική φιλοξενία πραγματοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση της σύμβασης με τους δυνητικούς και υφιστάμενους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO) και προς το συμφέρον της ασφαλούς, γρήγορης και αποτελεσματικής παροχής της ηλεκτρονικής μας προσφοράς από επαγγελματία πάροχο (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO). Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. α DSGVO και § 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτυπώματα συσκευών) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Ο/οι οικοδεσπότης/ες μας θα επεξεργάζεται/ονται τα δεδομένα σας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκτέλεσής τους και την τήρηση των οδηγιών μας σε σχέση με τα δεδομένα αυτά.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους οικοδεσπότες:

Πολλοί τρόποι GmbH
Kirchstraße 40
71287 Weissach

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον DSGVO.

3 Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα με τα οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε προσωπικά. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποια δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο λόγο τα χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Roland Tralmer
Άνω προάστιο 29
72458 Albstadt

Τηλέφωνο: +49 7431 74826
E-mail: [email protected]

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

Περίοδος αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία)- στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. α DSGVO ή το άρθρο 9 παρ. 2 lit. α DSGVO, εφόσον πρόκειται για ειδικές κατηγορίες δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 DSGVO υποβάλλονται σε επεξεργασία. Σε περίπτωση ρητής συγκατάθεσης για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επίσης βάσει του άρθρου 49 παρ. 1 λίτρο. α ΓΚΠΔ. Εάν έχετε συναινέσει στην αποθήκευση των cookies ή στην πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική σας συσκευή (π.χ. μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων συσκευής), η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται επιπλέον βάσει του § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν τα δεδομένα σας απαιτούνται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. b GDPR. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. c GDPR. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί βάσει του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. f DSGVO θα λάβει χώρα. Πληροφορίες σχετικά με τη σχετική νομική βάση σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση παρέχονται στις ακόλουθες παραγράφους της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Όταν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε αυτές τις τρίτες χώρες. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις χώρες αυτές δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας των δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον αυτού. Επομένως, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. υπηρεσίες πληροφοριών) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας που βρίσκονται σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε ήδη δώσει ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 6 ABS. 1 LIT. E Ή F DSGVO, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΜΕ ΒΆΣΗ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΊΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 DSGVO).

ΕΆΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΣΤΗ ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΎ ΝΌΜΟΥ ΠΕΡΊ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα προσφυγής σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να λάβετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τον αποδέκτη τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για το θέμα αυτό και για κάθε άλλη ερώτηση που μπορεί να έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για το σκοπό αυτό. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Κατά τη διάρκεια της επανεξέτασης, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγινε/γίνεται παράνομα, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 DSGVO, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δικών σας συμφερόντων και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά μπορούν – εκτός από την αποθήκευση – να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως οι παραγγελίες ή τα ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

4. συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι σελίδες μας στο διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα “cookies”. Τα cookies είναι μικρά πακέτα δεδομένων και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική σας συσκευή. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies) στην τερματική σας συσκευή. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή μέχρι να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από εμάς (first-party cookies) ή από τρίτες εταιρείες (τα λεγόμενα third-party cookies). Τα cookies τρίτων επιτρέπουν την ενσωμάτωση ορισμένων υπηρεσιών τρίτων εταιρειών σε ιστότοπους (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για διαφημιστικούς σκοπούς.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας, για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του διαδικτυακού κοινού) (απαραίτητα cookies) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. f DSGVO, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει τα απαραίτητα cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies και συγκρίσιμων τεχνολογιών αναγνώρισης, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO και άρθρο 25 παρ. 1 TTDSG)- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν τα cookies απενεργοποιηθούν, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Μπορείτε να μάθετε ποια cookies και ποιες υπηρεσίες χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο στην παρούσα πολιτική απορρήτου:

Χρησιμοποιούνται μόνο τα cookies που είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες. Νομική βάση: Έχουμε έννομο συμφέρον για τη χρήση τους, καθώς είναι απαραίτητα για τις βασικές λειτουργίες αυτού του ιστότοπου (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO).

Το πολύγλωσσο λογισμικό μας χρησιμοποιεί ένα cookie (wp-wpml_current_language) για να αποθηκεύει τη γλώσσα εξόδου που ζητά ο χρήστης.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του – για το σκοπό αυτό, τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή πρέπει να καταγράφονται.

Αίτημα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. β DSGVO, εφόσον το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που απευθύνονται σε εμάς (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον έχει ζητηθεί- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Λειτουργία σχολιασμού σε αυτόν τον ιστότοπο

Για τη λειτουργία σχολιασμού σε αυτή τη σελίδα, εκτός από το σχόλιό σας, θα αποθηκεύονται λεπτομέρειες σχετικά με το πότε δημιουργήθηκε το σχόλιο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, εάν δεν δημοσιεύετε ανώνυμα, το όνομα χρήστη που έχετε επιλέξει.

Αποθήκευση της διεύθυνσης IP

Η λειτουργία σχολίων μας αποθηκεύει τις διευθύνσεις IP των χρηστών που δημοσιεύουν σχόλια. Δεδομένου ότι δεν ελέγχουμε τα σχόλια σε αυτόν τον ιστότοπο πριν από την ενεργοποίησή τους, χρειαζόμαστε αυτά τα δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να λάβουμε μέτρα κατά του συντάκτη σε περίπτωση νομικών παραβάσεων, όπως προσβολές ή προπαγάνδα.

Περίοδος αποθήκευσης των παρατηρήσεων

Τα σχόλια και τα σχετικά δεδομένα αποθηκεύονται και παραμένουν σε αυτόν τον ιστότοπο έως ότου το περιεχόμενο που σχολιάστηκε διαγραφεί πλήρως ή τα σχόλια πρέπει να διαγραφούν για νομικούς λόγους (π.χ. προσβλητικά σχόλια).

Νομική βάση

Η αποθήκευση των σχολίων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε οποιαδήποτε συγκατάθεση έχετε δώσει ανά πάσα στιγμή. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μας στείλετε ένα ανεπίσημο μήνυμα μέσω e-mail. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

5. μέσα κοινωνικής δικτύωσης

eRecht24 Εργαλείο ασφαλούς κοινής χρήσης

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου μπορεί να κοινοποιηθεί σε κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook, το Twitter και τα λοιπά, με τρόπο συμβατό με την προστασία των δεδομένων. Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί το εργαλείο ασφαλούς κοινής χρήσης eRecht24 για το σκοπό αυτό. Αυτό το εργαλείο δημιουργεί άμεση επαφή μεταξύ των δικτύων και των χρηστών μόνο όταν ο χρήστης κάνει ενεργό κλικ σε ένα από αυτά τα κουμπιά. Το πάτημα του κουμπιού συνιστά συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. α DSGVO και § 25 παρ. 1 TTDSG. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Αυτό το εργαλείο δεν μεταφέρει αυτόματα δεδομένα χρήστη στους διαχειριστές αυτών των πλατφορμών. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος σε ένα από τα κοινωνικά δίκτυα, εμφανίζεται ένα παράθυρο πληροφοριών κατά τη χρήση των στοιχείων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Facebook, του Twitter & Co. στο οποίο ο χρήστης μπορεί να επιβεβαιώσει το κείμενο πριν το στείλει.

Οι χρήστες μας μπορούν να μοιράζονται το περιεχόμενο αυτής της σελίδας σε κοινωνικά δίκτυα με τρόπο συμβατό με το απόρρητο, χωρίς να δημιουργούνται πλήρη προφίλ πλοήγησης από τους διαχειριστές των δικτύων.

Η υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη λήψη συγκατάθεσης για τη χρήση ορισμένων τεχνολογιών, όπως απαιτείται από το νόμο. Η νομική βάση για αυτό είναι το άρθρο 6 παρ. 1 λίτρο. c GDPR.

6. plugins και εργαλεία

YouTube με ενισχυμένη προστασία δεδομένων

YouTube με ενισχυμένη προστασία δεδομένων

Αυτός ο ιστότοπος ενσωματώνει βίντεο από το YouTube. Ο διαχειριστής των σελίδων είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Χρησιμοποιούμε μια τεχνική λύση που αναγκάζει το πρόγραμμα περιήγησής σας να επικοινωνεί με το YouTube μόνο όταν πραγματικά αναπαράγετε το βίντεο – όχι τη στιγμή που βλέπετε την εικόνα προεπισκόπησης. Επειδή αυτό αποθηκεύεται τοπικά στον διακομιστή ιστού μας.

Χρησιμοποιούμε το YouTube σε εκτεταμένη λειτουργία προστασίας δεδομένων. Αυτή η λειτουργία σημαίνει ότι το YouTube δεν αποθηκεύει καμία πληροφορία σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου πριν παρακολουθήσουν το βίντεο. Ωστόσο, η κοινοποίηση δεδομένων σε συνεργάτες του YouTube δεν αποκλείεται κατ’ ανάγκη από τον εκτεταμένο τρόπο προστασίας δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο το YouTube συνδέεται με το δίκτυο Google DoubleClick.

Μόλις ξεκινήσετε ένα βίντεο του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Αυτό λέει στον διακομιστή του YouTube ποιες από τις σελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να συσχετίσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας με το προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό κάνοντας αποσύνδεση από το λογαριασμό σας στο YouTube.

Επιπλέον, μετά την έναρξη ενός βίντεο, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στην τελική σας συσκευή ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αποτροπή απόπειρας απάτης.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων μετά την έναρξη ενός βίντεο στο YouTube, τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στο YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Επιπλέον, το YouTube μπορεί να αποθηκεύσει διάφορα cookies στην τελική σας συσκευή μετά την έναρξη ενός βίντεο ή να χρησιμοποιήσει συγκρίσιμες τεχνολογίες αναγνώρισης (π.χ. αποτύπωμα συσκευής). Με αυτόν τον τρόπο, το YouTube μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες αυτού του ιστότοπου. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων βίντεο, τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και την αποτροπή απόπειρας απάτης.

Κατά περίπτωση, ενδέχεται να ενεργοποιηθούν περαιτέρω διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων μετά την έναρξη ενός βίντεο στο YouTube, τις οποίες δεν ελέγχουμε.

Το YouTube χρησιμοποιείται για την ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών. Αυτό συνιστά έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. f GDPR. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παρ. 1 λίτρο. α DSGVO και § 25 παρ. 1 TTDSG, εφόσον η συγκατάθεση περιλαμβάνει την αποθήκευση cookies ή την πρόσβαση σε πληροφορίες στην τερματική συσκευή του χρήστη (π.χ. αποτυπώματα συσκευών) κατά την έννοια του TTDSG. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το απόρρητο στο YouTube, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου τους στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google είναι εγκατεστημένες τοπικά. Δεν πραγματοποιείται σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

7. ηχητικές και βιντεοδιασκέψεις

Επεξεργασία δεδομένων

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε διαδικτυακά εργαλεία συνεδριάσεων για να επικοινωνούμε με τους πελάτες μας. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε λεπτομερώς παρατίθενται παρακάτω. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω βιντεοδιάσκεψης ή ηχητικής διάσκεψης μέσω του Διαδικτύου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα συλλέγονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και τον πάροχο του αντίστοιχου εργαλείου διάσκεψης.

Τα εργαλεία του συνεδρίου συλλέγουν όλα τα δεδομένα που παρέχετε/εισάγετε για να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και αριθμό τηλεφώνου). Επιπλέον, τα εργαλεία διάσκεψης επεξεργάζονται τη διάρκεια της διάσκεψης, την έναρξη και τη λήξη (ώρα) της συμμετοχής στη διάσκεψη, τον αριθμό των συμμετεχόντων και άλλες “πληροφορίες πλαισίου” που σχετίζονται με τη διαδικασία επικοινωνίας (μεταδεδομένα).

Επιπλέον, ο πάροχος του εργαλείου επεξεργάζεται όλα τα τεχνικά δεδομένα που απαιτούνται για τον χειρισμό της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, διευθύνσεις IP, διευθύνσεις MAC, αναγνωριστικά συσκευής, τύπο συσκευής, τύπο και έκδοση λειτουργικού συστήματος, έκδοση προγράμματος-πελάτη, τύπο κάμερας, μικρόφωνο ή ηχείο και τύπο σύνδεσης.

Εάν το περιεχόμενο ανταλλάσσεται, μεταφορτώνεται ή διατίθεται με άλλο τρόπο στο πλαίσιο του εργαλείου, αυτό αποθηκεύεται επίσης στους διακομιστές των παρόχων του εργαλείου. Το εν λόγω περιεχόμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγγραφές cloud, μηνύματα συνομιλίας/στιγμιαία μηνύματα, φωνητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο, αρχεία, πίνακες και άλλες πληροφορίες που μοιράζονται κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε πλήρη έλεγχο των διαδικασιών επεξεργασίας δεδομένων των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οι επιλογές μας καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική πολιτική του εκάστοτε παρόχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων από τα εργαλεία του συνεδρίου, ανατρέξτε στις δηλώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων εργαλείων που χρησιμοποιούνται, τις οποίες παραθέτουμε κάτω από το παρόν κείμενο.

Σκοπός και νομική βάση

Τα εργαλεία διάσκεψης χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με μελλοντικούς ή υφιστάμενους συμβατικούς εταίρους ή για την προσφορά ορισμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) DSGVO). Επιπλέον, η χρήση των εργαλείων εξυπηρετεί τη γενική απλούστευση και επιτάχυνση της επικοινωνίας με εμάς ή την εταιρεία μας (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 εδ. στ DSGVO). Εφόσον έχει ζητηθεί συγκατάθεση, τα εν λόγω εργαλεία χρησιμοποιούνται βάσει αυτής της συγκατάθεσης- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από εμάς μέσω των εργαλείων βίντεο και διασκέψεων θα διαγραφούν από τα συστήματά μας μόλις μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση ή ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων παύσει να ισχύει. Τα αποθηκευμένα cookies παραμένουν στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Οι υποχρεωτικές νόμιμες περίοδοι διατήρησης παραμένουν ανεπηρέαστες.

Δεν έχουμε καμία επιρροή στην περίοδο αποθήκευσης των δεδομένων σας, τα οποία αποθηκεύονται από τους διαχειριστές των συνεδριακών εργαλείων για τους δικούς τους σκοπούς. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε απευθείας με τους διαχειριστές των συνεδριακών εργαλείων.

Χρησιμοποιηθέντα εργαλεία διάσκεψης

Χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα εργαλεία διάσκεψης:

Ζουμ

Χρησιμοποιούμε το Zoom. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Zoom Communications Inc, San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ΗΠΑ. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Zoom: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://zoom.us/de-de/privacy.html.

Επεξεργασία εργασίας

Έχουμε συνάψει σύμβαση για την επεξεργασία παραγγελιών (AVV) για τη χρήση της προαναφερόμενης υπηρεσίας. Πρόκειται για μια σύμβαση που απαιτείται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η οποία διασφαλίζει ότι επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του ιστότοπού μας μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και σύμφωνα με τον DSGVO.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Scroll to Top