Zaštita podataka

Zaštita podataka

Napomena: Prijevodi na drugim jezicima osim njemačkog služe samo u informativne svrhe. Verzija na njemačkom jeziku je obvezujuća.

1. Privatnost na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovo web mjesto. Osobni podaci su svi podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operater web stranice. Njihove kontakt podatke možete pronaći u odjeljku “Obavijest o odgovornom tijelu” u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju kada nam ih priopćite. Ovo može biti z. B. biti podaci koje unesete u kontakt obrazac.

Ostale podatke automatski ili uz vaš pristanak prikupljaju naši IT sustavi kada posjetite web stranicu. To su prvenstveno tehnički podaci (npr. internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pregleda stranice). Ovi se podaci automatski prikupljaju čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo da se web stranica prikazuje bez pogrešaka. Ostali podaci mogu se koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi sa svojim podacima?

Imate pravo u bilo kojem trenutku besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje ovih podataka. Ako ste dali svoju suglasnost za obradu podataka, tu suglasnost možete opozvati u bilo kojem trenutku ubuduće. Također imate pravo, pod određenim okolnostima, zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu zaštite podataka.

2. Hosting

Sadržaj naše web stranice hostiramo kod sljedećeg pružatelja usluga:

Vanjski hosting

Ovo web mjesto ima vanjski hosting. Osobni podaci prikupljeni na ovoj web stranici pohranjuju se na poslužiteljima hostera. To prvenstveno mogu biti IP adrese, zahtjevi za kontakt, meta i komunikacijski podaci, podaci o ugovoru, kontakt podaci, imena, pristup web stranici i drugi podaci generirani putem web stranice.

Vanjski hosting odvija se u svrhu ispunjenja ugovora s našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. stavak 1. lit. b DSGVO) te u interesu sigurne, brze i učinkovite ponude naše online ponude od strane profesionalnog pružatelja usluga. (Članak 6. stavak 1. lit. f GDPR). Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Naši domaćini obrađivati će vaše podatke samo u onoj mjeri u kojoj je potrebno da ispune svoje obveze izvršenja i slijede naše upute u vezi s tim podacima.

Koristimo sljedeće host(ove):

Lots of Ways GmbH
Kirchstrasse 40
71287 Weissach

Obrada narudžbe

Za korištenje gore navedene usluge sklopili smo Ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama iu skladu s GDPR-om.

3. Opći podaci i obvezni podaci

privatnost

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu Vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podacima postupamo povjerljivo iu skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom Izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu web stranicu, prikupljat će se različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci pomoću kojih vas se može osobno identificirati. Ova izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Željeli bismo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (npr. kod komunikacije e-poštom) može imati sigurnosne propuste. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj stranici je:

Roland Tralmer
Gornje predgrađe 29
72458 Albstadt

Telefon: +49 7431 74826
E-pošta: [email protected]

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o namjeni i načinu obrade osobnih podataka (npr. imena, e-mail adrese i sl.).

trajanje skladištenja

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno određeno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok svrha obrade podataka više ne bude primjenjiva. Ako podnesete legitiman zahtjev za brisanjem ili opozovete svoju privolu za obradu podataka, vaši će podaci biti izbrisani osim ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranjivanje vaših osobnih podataka (npr. razdoblja čuvanja poreznih ili trgovačkih prava); u potonjem slučaju, podaci će biti izbrisani nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Općenito o pravnoj osnovi za obradu podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju čl.6.st. 1 lit. a GDPR ili članak 9. stavak. 2 lit. a GDPR, ako posebne kategorije podataka prema čl. 9. st. 1 GDPR se obrađuju. U slučaju izričite suglasnosti za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka također se temelji na čl.49.st. 1 lit. GDPR. Ako ste pristali na pohranjivanje kolačića ili na pristup informacijama na vašem krajnjem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka također se provodi na temelju članka 25. st. 1 TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su Vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili provedbu predugovornih mjera, Vaše podatke obrađujemo na temelju čl.6. 1 lit. b GDPR. Nadalje, Vaše podatke obrađujemo ako su potrebni radi ispunjenja zakonske obveze temeljem čl.6.st. 1 lit. c GDPR. Obrada podataka također se može temeljiti na našem legitimnom interesu prema članku 6. stavku. 1 lit. f GDPR. Sljedeći stavci ove izjave o zaštiti podataka pružaju informacije o relevantnim pravnim osnovama u svakom pojedinačnom slučaju.

Napomena o prijenosu podataka u SAD i ostale treće zemlje

Između ostalog, koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koje nisu sigurne prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši se osobni podaci mogu prenijeti u te treće zemlje i tamo obrađivati. Željeli bismo istaknuti da se u tim zemljama ne može jamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU. Na primjer, američke tvrtke obvezne su dati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao dotična osoba ne možete protiv toga pokrenuti pravni postupak. Stoga se ne može isključiti da će američke vlasti (npr. tajne službe) obraditi, procijeniti i trajno pohraniti vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu praćenja. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv vaše suglasnosti za obradu podataka

Mnoge radnje obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Privolu koju ste već dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ostaje nepromijenjen na zakonitost obrade podataka koja se odvijala do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima i na izravno oglašavanje (čl. 21. GDPR)

AKO SE OBRADA PODATAKA TEMELJEM NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E ILI F GDPR, IMATE PRAVO PRIGOVORITI SE OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVAKOM TRENUTKU IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE NA TEMELJU OVIH ODREDBI. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELI OBRADA MOŽE SE PRONAĆI U OVOJ POLITICI ZAŠTITE PODATAKA. AKO SE PRIGOVORITE, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE NA KOJE SE ODNOSI OSIM AKO NE MOŽEMO DOKAZATI OPSEĆNE RAZLOGE ZA OBRADU KOJI NADLAŽUJU VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE PRIGOVOR PREMA ČLANKU 21. (1) GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATACI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA, IMATE PRAVO U SVAKOM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR OBRADI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHE TAKVOG OGLAŠAVANJA; OVO SE TAKOĐER ODNOSI NA PROFILIRANJE U MJERI KOJA SE ODNOSI NA TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI VIŠE SE NEĆE KORISTITI U SVRHE IZRAVNOG OGLAŠAVANJA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. (2) GDPR).

Pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, pogođene osobe imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici svog uobičajenog boravišta, radnog mjesta ili mjesta navodnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da podatke koje automatski obrađujemo na temelju vašeg pristanka ili u sklopu ispunjenja ugovora predamo vama ili trećoj strani u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugoj odgovornoj osobi, to će biti učinjeno samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi imate pravo na besplatnu informaciju o svojim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka te, ako je potrebno, pravo na ispravak ili brisanje tih podataka u bilo kojem trenutku . U svakom trenutku nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. Za ovo nas možete kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • Ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, obično nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme trajanja ispita imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.
  • Ukoliko se obrada Vaših osobnih podataka dogodila/odvija se protuzakonito, umjesto brisanja možete zatražiti ograničenje obrade podataka.
  • Ako više ne trebamo vaše osobne podatke, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo zahtijevati da se obrada vaših osobnih podataka ograniči umjesto brisanja.
  • Ako prigovorite prema čl.21.st. 1 GDPR, potrebno je napraviti ravnotežu između vaših i naših interesa. Sve dok još nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim za njihovo pohranjivanje – smiju koristiti samo uz Vaš pristanak ili za podnošenje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili za zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga obrađuju se važni javni interesi Europske unije ili države članice.

SSL ili TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i radi zaštite prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operateru stranice, ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju. Šifriranu vezu možete prepoznati po tome što se redak adrese preglednika mijenja iz “http://” u “https://” i po simbolu lokota u retku preglednika.

Ako je aktivirana SSL ili TLS enkripcija, podatke koje nam šaljete treće strane ne mogu čitati.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

kolačići

Naša web stranica koristi takozvane “kolačiće”. Kolačići su mali podatkovni paketi i ne oštećuju vaš krajnji uređaj. Oni se pohranjuju na vaš krajnji uređaj ili privremeno tijekom trajanja sesije (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije automatski se brišu nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju sve dok ih sami ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web preglednik.

Kolačići mogu doći od nas (kolačići prve strane) ili od tvrtki trećih strana (tzv. kolačići treće strane). Kolačići trećih strana omogućuju integraciju određenih usluga tvrtki trećih strana unutar web stranica (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Brojni su kolačići tehnički neophodni jer određene funkcije web stranice ne bi radile bez njih (npr. funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići mogu se koristiti za procjenu ponašanja korisnika ili u reklamne svrhe.

Kolačići koji su potrebni za provedbu procesa elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (npr. kolačići za mjerenje web publike) (nužni kolačići) na temelju čl. 6. st. 1 lit. f GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražen pristanak na pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju tog pristanka (čl. 6. st. 1. lit. a DSGVO i § 25. st. 1. TTDSG); privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Možete postaviti svoj preglednik tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i dopustiti kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključiti prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirati automatsko brisanje kolačića kada se preglednik zatvori. Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost ove web stranice može biti ograničena.

Koji se kolačići i usluge koriste na ovoj web stranici možete saznati u ovoj izjavi o zaštiti podataka:

Koriste se samo operativno neophodni kolačići. Pravna osnova: Imamo legitiman interes za njihovu upotrebu, jer su potrebne za osnovne funkcije ove web stranice (članak 6. stavak 1. točka (f) GDPR).

Naš višejezični softver koristi kolačić (wp-wpml_current_language) za spremanje izlaznog jezika koji korisnik želi.

Log datoteke poslužitelja

Pružatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane log datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. Ovi su:

  • Vrsta i verzija preglednika
  • operativni sustav koji se koristi
  • URL preporuke
  • Ime glavnog računala koje pristupa
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ovi se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ovi se podaci prikupljaju temeljem članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Operator web stranice ima legitiman interes za tehnički ispravnu prezentaciju i optimizaciju svoje web stranice – u tu svrhu moraju se snimiti log datoteke poslužitelja.

Upit putem e-maila, telefona ili faksa

Ako nas kontaktirate e-poštom, telefonom ili faksom, vaš upit uključujući sve proizašle osobne podatke (ime, upit) ćemo pohraniti i obraditi u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Ove podatke ne prosljeđujemo bez vašeg pristanka.

Ovi se podaci obrađuju temeljem čl.6.st. 1 lit. b GDPR ako se vaš zahtjev odnosi na ispunjenje ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim drugim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita upućenih nama (čl. 6. stavak 1. lit. f GDPR) ili na vašem pristanku (čl. 6. stavak 1. lit. a GDPR) ako je ovo upitano; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje ste nam poslali putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas sve dok ne zatražite brisanje, opozovete privolu za pohranu ili više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe – posebice zakonska razdoblja čuvanja – ostaju nepromijenjene.

funkciju komentara na ovoj web stranici

Za funkciju komentiranja na ovoj stranici, osim vašeg komentara, bit će pohranjeni i podaci o vremenu nastanka komentara, vašoj e-mail adresi i, ako ne objavljujete anonimno, korisničko ime koje ste odabrali.

Pohranjivanje IP adrese

Naša funkcija komentara sprema IP adrese korisnika koji pišu komentare. Budući da ne provjeravamo komentare na ovoj web stranici prije nego što se aktiviraju, ti su nam podaci potrebni kako bismo mogli poduzeti mjere protiv autora u slučaju kršenja zakona poput uvreda ili propagande.

Trajanje pohrane komentara

Komentari i povezani podaci pohranjuju se i ostaju na ovoj web stranici sve dok se komentirani sadržaj u potpunosti ne izbriše ili se komentari moraju izbrisati iz pravnih razloga (npr. uvredljivi komentari).

pravni temelj

Komentari se pohranjuju na temelju Vašeg pristanka (čl. 6 (1) (a) GDPR). Svaki pristanak koji ste dali možete opozvati u bilo kojem trenutku. Dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Opoziv ne utječe na zakonitost postupaka obrade podataka koji su se već dogodili.

5. Društveni mediji

Alat za sigurno dijeljenje eRecht24

Sadržaj na ovoj web stranici može se dijeliti na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter & Co. u skladu s propisima o zaštiti podataka. Ova stranica u tu svrhu koristi alat za sigurno dijeljenje eRecht24 . Ovaj alat uspostavlja izravan kontakt između mreža i korisnika samo kada korisnik aktivno klikne na jedan od ovih gumba. Klik na gumb predstavlja privolu u smislu čl.6.st. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG. Ovaj se pristanak može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

Ovaj alat ne prenosi automatski korisničke podatke operaterima ovih platformi. Ako je korisnik registriran na jednoj od društvenih mreža, prilikom korištenja elemenata društvenih medija Facebook, Twitter & Co. pojavljuje se prozor s informacijama u kojem korisnik može potvrditi tekst prije slanja.

Naši korisnici mogu dijeliti sadržaj ove stranice na društvenim mrežama u skladu s propisima o zaštiti podataka bez da mrežni operateri izrađuju potpune profile za surfanje.

Usluga se koristi za dobivanje zakonski potrebne suglasnosti za korištenje određenih tehnologija. Pravna osnova za to je čl.6.st. 1 lit. c GDPR.

6. Dodaci i alati

YouTube s poboljšanom privatnošću

YouTube s poboljšanom privatnošću

Ova web stranica uključuje videozapise s YouTubea. Operater web stranice je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Koristimo tehničko rješenje koje uzrokuje da vaš preglednik kontaktira YouTube samo kada stvarno reproducirate video – ne kada vidite sliku za pregled. Zato što je ovo pohranjeno lokalno na našem web poslužitelju.

YouTube koristimo u proširenom načinu zaštite podataka. Ovaj način rada osigurava da YouTube ne pohranjuje nikakve podatke o posjetiteljima ove web stranice prije nego pogledaju video. Međutim, prošireni način zaštite podataka ne isključuje nužno prijenos podataka YouTube partnerima. Ovo je način na koji se YouTube povezuje s Google DoubleClick mrežom.

Čim pokrenete YouTube video na ovoj web stranici, uspostavlja se veza s YouTube poslužiteljima. YouTube poslužitelj je obaviješten koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, omogućujete YouTubeu da vaše ponašanje surfanja izravno dodijeli vašem osobnom profilu. To možete spriječiti tako da se odjavite sa svog YouTube računa.

Nadalje, YouTube može spremiti razne kolačiće na vaš krajnji uređaj nakon pokretanja videozapisa ili koristiti usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ti se podaci, između ostalog, koriste za prikupljanje videostatistike, za poboljšanje jednostavnosti korištenja i za sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako je potrebno, nakon pokretanja YouTube videa, mogu se pokrenuti daljnje operacije obrade podataka na koje mi nemamo utjecaja.

YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. GDPR; privolu je moguće opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Nadalje, YouTube može spremiti različite kolačiće na vaš krajnji uređaj nakon pokretanja videozapisa ili koristiti usporedive tehnologije prepoznavanja (npr. otisak prsta uređaja). Na taj način YouTube može primati informacije o posjetiteljima ove web stranice. Ti se podaci, između ostalog, koriste za prikupljanje videostatistike, za poboljšanje jednostavnosti korištenja i za sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako je potrebno, nakon pokretanja YouTube videa, mogu se pokrenuti daljnje operacije obrade podataka na koje mi nemamo utjecaja.

YouTube se koristi u interesu atraktivne prezentacije naše online ponude. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Ako je zatražen odgovarajući pristanak, obrada se odvija isključivo na temelju čl.6.st. 1 lit. a GDPR i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu TTDSG. Suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Više informacija o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovoj izjavi o zaštiti podataka na: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Google web fontovi (lokalni hosting)

Ova stranica koristi takozvane web fontove koje osigurava Google za jedinstveni prikaz fontova. Google Fontovi instalirani su lokalno. Nema veze s Googleovim poslužiteljima.

Više informacija o Google Web Fontovima možete pronaći na https://developers.google.com/fonts/faq i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

7. Audio i video konferencije

Obrada podataka

Alate za online konferencije koristimo, između ostalog, za komunikaciju s našim klijentima. Konkretni alati koje koristimo navedeni su u nastavku. Ako s nama komunicirate putem video ili audio konferencije putem interneta, vaše osobne podatke prikupljat ćemo i obrađivati mi i pružatelj dotičnog konferencijskog alata.

Konferencijski alati prikupljaju sve podatke koje dajete/koristite za korištenje alata (e-mail adresa i/ili vaš telefonski broj). Nadalje, konferencijski alati obrađuju trajanje konferencije, početak i završetak (vrijeme) sudjelovanja na konferenciji, broj sudionika i druge “kontekstne informacije” u vezi s komunikacijskim procesom (metapodaci).

Nadalje, pružatelj alata obrađuje sve tehničke podatke koji su potrebni za obradu online komunikacije. To posebno uključuje IP adrese, MAC adrese, ID-ove uređaja, vrstu uređaja, vrstu i verziju operativnog sustava, verziju klijenta, vrstu kamere, mikrofona ili zvučnika i vrstu veze.

Ako se sadržaj razmjenjuje, učitava ili daje na bilo koji drugi način unutar alata, on se također pohranjuje na poslužiteljima pružatelja alata. Takav sadržaj uključuje, ali nije ograničen na snimke u oblaku, chat/instant poruke, govornu poštu, učitane fotografije i videozapise, datoteke, bijele ploče i druge informacije koje se dijele tijekom korištenja usluge.

Imajte na umu da nemamo puni utjecaj na operacije obrade podataka korištenih alata. Naše opcije se uvelike temelje na korporativnoj politici dotičnog pružatelja usluga. Daljnje informacije o obradi podataka konferencijskim alatima možete pronaći u izjavama o zaštiti podataka korištenih alata koje smo naveli ispod ovog teksta.

Namjena i pravni temelji

Konferencijski alati koriste se za komunikaciju s potencijalnim ili postojećim ugovornim partnerima ili za ponudu određenih usluga našim korisnicima (čl. 6. st. 1. lit. b DSGVO). Nadalje, korištenje alata služi za općenito pojednostavljenje i ubrzanje komunikacije s nama ili našom tvrtkom (legitimni interes u smislu čl. 6. st. 1. lit. f DSGVO). Ako je zatražen pristanak, predmetni alati koristit će se na temelju tog pristanka; suglasnost se može opozvati u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost.

trajanje skladištenja

Podaci koje prikupimo izravno putem video i konferencijskih alata bit će izbrisani iz naših sustava čim zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi. Spremljeni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih ne izbrišete. Obvezna zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena.

Nemamo utjecaja na razdoblje pohrane Vaših podataka, koje pohranjuju operateri konferencijskih alata za vlastite potrebe. Za detalje se obratite izravno operaterima konferencijskih alata.

Korišteni konferencijski alati

Koristimo sljedeće konferencijske alate:

zum

Koristimo Zoom. Pružatelj ove usluge je Zoom Communications Inc., San Jose, 55 Almaden Boulevard, 6. kat, San Jose, CA 95113, SAD. Pojedinosti o obradi podataka možete pronaći u Zoomovoj izjavi o zaštiti podataka: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Komisije EU. Detalje možete pronaći ovdje: https://zoom.us/de-de/privacy.html .

Obrada narudžbe

Za korištenje gore navedene usluge sklopili smo Ugovor o obradi narudžbi (AVV). Ovo je ugovor koji zahtijeva zakon o zaštiti podataka, koji osigurava da se osobni podaci posjetitelja naše web stranice obrađuju samo prema našim uputama iu skladu s GDPR-om.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Scroll to Top