Заштита података

Заштита података

Напомена: Преводи на језицима који нису немачки служе само у информативне сврхе. Верзија на немачком језику је обавезујућа.

1. Приватност на први поглед

Опште информације

Следеће напомене пружају једноставан преглед онога што се дешава са вашим личним подацима када посетите ову веб локацију. Лични подаци су сви подаци са којима се можете лично идентификовати. Детаљне информације о теми заштите података можете пронаћи у нашој изјави о заштити података која је наведена испод овог текста.

Прикупљање података на овој веб страници

Ко је одговоран за прикупљање података на овој веб страници?

Обраду података на овој веб страници врши оператер веб странице. Њихове контакт податке можете пронаћи у одељку „Обавештење надлежном органу“ у овој изјави о заштити података.

Како прикупљамо ваше податке?

С једне стране, ваши подаци се прикупљају када нам их саопштите. Ово може бити з. Б. бити подаци које унесете у контакт образац.

Остали подаци се прикупљају аутоматски или уз вашу сагласност од стране наших ИТ система када посетите веб локацију. Ово су првенствено технички подаци (нпр. интернет претраживач, оперативни систем или време приказа странице). Ови подаци се аутоматски прикупљају чим уђете на ову веб страницу.

За шта користимо ваше податке?

Део података се прикупља како би се обезбедило да веб локација буде обезбеђена без грешака. Други подаци се могу користити за анализу вашег понашања корисника.

Која права имате у вези са својим подацима?

Имате право да у било ком тренутку бесплатно добијете информације о пореклу, примаоцу и сврси ваших сачуваних личних података. Такође имате право да захтевате исправку или брисање ових података. Ако сте дали сагласност за обраду података, ову сагласност можете опозвати у било ком тренутку за будућност. Такође имате право, под одређеним околностима, да захтевате да се обрада ваших личних података ограничи. Такође имате право да уложите жалбу надлежном надзорном органу.

Можете нас контактирати у било ком тренутку ако имате додатних питања у вези са заштитом података.

2. Хостинг

Ми хостујемо садржај наше веб странице код следећег провајдера:

Екстерни хостинг

Ова веб локација се хостује споља. Лични подаци прикупљени на овој веб страници чувају се на серверима хостера. То првенствено могу бити ИП адресе, захтеви за контакт, мета и комуникациони подаци, подаци о уговору, контакт подаци, имена, приступ веб локацији и други подаци генерисани путем веб странице.

Екстерни хостинг се спроводи ради испуњења уговора са нашим потенцијалним и постојећим корисницима (чл. 6 ст. 1 лит. б ДСГВО) и у интересу безбедног, брзог и ефикасног пружања наше онлајн понуде од стране професионалаца. провајдера (чл. 6 став 1 лит. ф ГДПР). Уколико је затражен одговарајући пристанак, обрада се врши искључиво на основу члана 6. ст. 1 лит. а ДСГВО и § 25 ст. 1 ТТДСГ, уколико сагласност укључује складиштење колачића или приступ информацијама на крајњем уређају корисника (нпр. отисак прста уређаја) у смислу ТТДСГ. Сагласност се може опозвати у било ком тренутку.

Наш домаћин(и) ће обрадити ваше податке само у оној мери која је неопходна да би испунили своје обавезе у погледу извршења и следили наша упутства у вези са овим подацима.

Користимо следеће хост(е):

Лотс оф Ваис ГмбХ
Кирцхстрассе 40
71287 Веиссацх

Наређеље се извршава

Закључили смо уговор о обради налога (АВВ) за коришћење горе поменуте услуге. Ово је уговор који захтева закон о заштити података, који обезбеђује да се лични подаци посетилаца наше веб странице обрађују само у складу са нашим упутствима иу складу са ГДПР-ом.

3. Опште информације и обавезне информације

Заштита података

Оператери ових страница веома озбиљно схватају заштиту ваших личних података. Са вашим личним подацима поступамо поверљиво иу складу са законским прописима о заштити података и овом изјавом о заштити података.

Ако користите ову веб страницу, прикупљаће се различити лични подаци. Лични подаци су подаци са којима се можете лично идентификовати. Ова изјава о заштити података објашњава које податке прикупљамо и за шта их користимо. Такође објашњава како и у коју сврху се то дешава.

Желимо да истакнемо да пренос података на Интернету (нпр. при комуникацији путем е-поште) може имати безбедносне пропусте. Потпуна заштита података од приступа трећих лица није могућа.

Напомена о надлежном органу

Одговорно тело за обраду података на овој веб страници је:

Роланд Тралмер
Горње предграђе 29
72458 Албстадт

Телефон: +49 7431 74826
Емаил: инфо@тралмер-фуер-албстадт.де

Одговорни орган је физичко или правно лице које самостално или заједно са другима одлучује о сврси и начину обраде података о личности (нпр. имена, е-маил адресе и сл.).

трајање складиштења

Осим ако у овој изјави о заштити података није наведен одређени период складиштења, ваши лични подаци ће остати код нас све док сврха обраде података не престане да важи. Ако поднесете легитиман захтев за брисање или опозовете своју сагласност за обраду података, ваши подаци ће бити избрисани осим ако немамо других законски дозвољених разлога за чување ваших личних података (нпр. периоди задржавања по основу пореског или комерцијалног закона); у последњем случају, подаци ће бити избрисани када ови разлози престану да постоје.

Опште информације о правном основу за обраду података на овој веб страници

Ако сте дали сагласност за обраду података, ми обрађујемо ваше личне податке на основу члана 6 ст. 1 лит. ГДПР или члан 9 ст. 2 лит. ГДПР, ако посебне категорије података према члану 9 ст. 1 ГДПР се обрађује. У случају изричитог пристанка на пренос личних података у треће земље, обрада података се такође заснива на члану 49. ст. 1 лит. а ГДПР. Ако сте дали сагласност за чување колачића или приступ информацијама на вашем крајњем уређају (нпр. путем отиска прста уређаја), обрада података се такође врши на основу члана 25. ст. 1 ТТДСГ. Сагласност се може опозвати у било ком тренутку. Уколико су Ваши подаци потребни за испуњење уговора или за спровођење предуговорних мера, Ваше податке обрађујемо на основу члана 6. ст. 1 лит. б ГДПР. Осим тога, обрађујемо ваше податке ако се од њих захтева да испуне законску обавезу на основу члана 6 ст. 1 лит. ц ГДПР. Обрада података се такође може заснивати на нашем легитимном интересу према члану 6 ст. 1 лит. ф ГДПР. Следећи параграфи ове изјаве о заштити података пружају информације о релевантним правним основама у сваком појединачном случају.

Напомена о преносу података у САД и друге треће земље

Између осталог, користимо алате компанија са седиштем у САД или другим трећим земљама које нису безбедне по закону о заштити података. Ако су ови алати активни, ваши лични подаци се могу пренети у ове треће земље и тамо обрађивати. Желимо да истакнемо да се у овим земљама не може гарантовати ниво заштите података упоредив са оним у ЕУ. На пример, америчке компаније су у обавези да дају личне податке безбедносним властима, а да ви као дотична особа не можете да предузмете правне мере против тога. Стога се не може искључити да ће америчке власти (нпр. тајне службе) обрадити, проценити и трајно чувати ваше податке на америчким серверима у сврху праћења. Ми немамо утицаја на ове активности обраде.

Опозив ваше сагласности за обраду података

Многе операције обраде података су могуће само уз вашу изричиту сагласност. Можете опозвати сагласност коју сте већ дали у било ком тренутку. Опозив не утиче на законитост обраде података која се одвијала до опозива.

Право на приговор на прикупљање података у посебним случајевима и на директно оглашавање (чл. 21 ГДПР)

АКО ЈЕ ОБРАДА ПОДАТАКА ЗАСНОВАНА НА ЧЛ. 6 АБС. 1 ЛИТ. Е ИЛИ Ф ГДПР, ИМАТЕ ПРАВО НА ПРИГОВОР НА ОБРАДУ ВАШИХ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У БИЛО КОЈЕ ВРЕМЕ ИЗ РАЗЛОГА КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ ВАШЕ ОДРЕЂЕНЕ СИТУАЦИЈЕ; ОВО СЕ ОДНОСИ И НА ПРОФИЛАЊЕ НА ОСНОВУ ОВИХ ОДРЕДБА. ДОДАТНИ ПРАВНИ ОСНОВ НА КОЈЕМ СЕ ЗАСНОВА ОБРАДА МОЖЕТЕ НАЋИ У ОВОЈ ПОЛИТИЦИ ПРИВАТНОСТИ ПОДАТАКА. АКО СЕ БУДЕТЕ ПРОТИВ, НЕЋЕМО ВИШЕ ОБРАЂИВАТИ ВАШЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ ОСИМ УКОЛИКО МОЖЕМО ДОКАЗАТИ СВЕОБУХВАТНЕ ОСНОВЕ ЗА ОБРАДУ КОЈЕ ПРЕМАЖУ ВАШЕ ИНТЕРЕСЕ, ПРАВА И СЛОБОДУ ПРИГОВОР ПРЕМА УГОВОРУ112).

УКОЛИКО СЕ ВАШИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ ОБРАЂУЈУ ЗА ДИРЕКТНО ОГЛАШАВАЊЕ, ИМАТЕ ПРАВО ДА У БИЛО КОЈЕ ТРЕБА УЛОЖИТЕ ПРИГОВОР НА ОБРАДУ ВАШИХ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У ТАКВЕ ОГЛАШАВАЊЕ; ОВО СЕ ОДНОСИ И НА ПРОФИЛИРАЊЕ У МЕРИ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА ТАКВО ДИРЕКТНО ОГЛАШАВАЊЕ. УКОЛИКО СЕ БУДЕТЕ ПРОТИВ, ВАШИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ СЕ ВИШЕ НЕЋЕ КОРИСТИТИ У СВРХЕ ДИРЕКТНОГ ОГЛАШАВАЊА (ПРЕГЛЕД ПРЕМА ЧЛАНУ 21 (2) ГДПР).

Право жалбе надлежном надзорном органу

У случају кршења ГДПР-а, они који су погођени имају право да поднесу жалбу надзорном органу, посебно у држави чланици њиховог уобичајеног боравка, места рада или места наводног кршења. Право на подношење жалбе не доводи у питање било који други управни или судски лек.

Право на преносивост података

Имате право да податке које обрађујемо аутоматски на основу вашег пристанка или у складу са уговором предате вама или трећој страни у уобичајеном, машински читљивом формату. Ако затражите директан пренос података другој одговорној особи, то ће бити учињено само у мери у којој је то технички изводљиво.

Информације, брисање и исправке

У оквиру важећих законских одредби, имате право на бесплатне информације о вашим сачуваним личним подацима, њиховом пореклу и примаоцу и сврси обраде података и, ако је потребно, право на исправку или брисање ових података у било ком тренутку . Можете нас контактирати у било које време ако имате додатних питања у вези са личним подацима.

Право на ограничење обраде

Имате право да затражите ограничење обраде ваших личних података. Можете нас контактирати у било које време за ово. Право на ограничење обраде постоји у следећим случајевима:

  • Ако оспорите тачност ваших личних података које чувамо, обично нам треба времена да то проверимо. За време трајања прегледа имате право да захтевате да се обрада ваших личних података ограничи.
  • Ако се обрада ваших личних података десила/догађа незаконито, можете затражити ограничење обраде података уместо брисања.
  • Ако нам ваши лични подаци више нису потребни, али су вам потребни за остваривање, одбрану или потврђивање правних захтева, имате право да захтевате да се обрада ваших личних података ограничи уместо брисања.
  • Ако приговорите према члану 21 ст. 1 ГДПР, мора се направити баланс између ваших и наших интереса. Све док још није утврђено чији интереси превладавају, имате право да захтевате да се обрада ваших личних података ограничи.

Ако сте ограничили обраду ваших личних података, ови подаци – осим за њихово складиштење – могу се користити само уз вашу сагласност или за потврђивање, остваривање или одбрану правних потраживања или за заштиту права другог физичког или правног лица или из разлога обрађују се важни јавни интереси Европске уније или државе чланице.

ССЛ или ТЛС енкрипција

Из безбедносних разлога и ради заштите преноса поверљивог садржаја, као што су поруџбине или упити које нам шаљете као оператеру сајта, овај сајт користи ССЛ или ТЛС енкрипцију. Шифровану везу можете препознати по чињеници да се адресна линија претраживача мења из „хттп://“ у „хттпс://“ и по симболу катанца у линији прегледача.

Ако је ССЛ или ТЛС енкрипција активирана, треће стране не могу читати податке које нам шаљете.

4. Прикупљање података на овој веб страници

колачићи

Наша веб страница користи такозване „колачиће“. Колачићи су мали пакети података и не оштећују ваш крајњи уређај. Они се чувају на вашем крајњем уређају или привремено током трајања сесије (колачићи сесије) или трајно (трајни колачићи). Колачићи сесије се аутоматски бришу након ваше посете. Трајни колачићи остају ускладиштени на вашем крајњем уређају све док их сами не избришете или док их ваш веб претраживач аутоматски не избрише.

Колачићи могу доћи од нас (колачићи прве стране) или од компанија трећих страна (тзв. колачићи треће стране). Колачићи трећих страна омогућавају интеграцију одређених услуга трећих компанија у веб странице (нпр. колачићи за обраду услуга плаћања).

Колачићи имају различите функције. Бројни колачићи су технички неопходни јер одређене функције веб странице не би функционисале без њих (нпр. функција корпе за куповину или приказ видео записа). Други колачићи се могу користити за процену понашања корисника или у рекламне сврхе.

Колачићи који су потребни за спровођење процеса електронске комуникације, за пружање одређених функција које желите (нпр. за функцију корпе за куповину) или за оптимизацију веб странице (нпр. колачићи за мерење веб публике) (неопходни колачићи) на основу чл. 6 ст. 1 лит. ф ГДПР, осим ако није дат други правни основ. Оператер веб странице има легитиман интерес за складиштење потребних колачића за технички без грешака и оптимизовано пружање својих услуга. Ако је затражен пристанак за складиштење колачића и упоредивих технологија препознавања, обрада се одвија искључиво на основу ове сагласности (чл. 6. став 1. лит. а ДСГВО и § 25. став 1. ТТДСГ); сагласност се може опозвати у било ком тренутку.

Можете подесити свој претраживач тако да будете информисани о подешавању колачића и дозволити колачиће само у појединачним случајевима, искључити прихватање колачића за одређене случајеве или уопштено и активирати аутоматско брисање колачића када је претраживач затворен. Ако су колачићи деактивирани, функционалност ове веб странице може бити ограничена.

Можете сазнати који колачићи и услуге се користе на овој веб страници у овој изјави о заштити података:

Користе се само оперативно неопходни колачићи. Правни основ: Имамо легитиман интерес за њихову употребу, јер су неопходни за основне функције ове веб странице (члан 6 (1) (ф) ГДПР).

Наш вишејезични софтвер користи колачић (вп-впмл_цуррент_лангуаге) да сачува излазни језик који корисник жели.

Датотеке евиденције сервера

Добављач страница аутоматски прикупља и складишти информације у такозваним серверским лог датотекама, које нам ваш претраживач аутоматски преноси. Су:

  • Тип претраживача и верзија претраживача
  • оперативни систем који се користи
  • УРЛ упућивача
  • Име хоста рачунара који приступа
  • Време захтева сервера
  • ИП адреса

Ови подаци се не спајају са другим изворима података.

Ови подаци се прикупљају на основу члана 6 ст. 1 лит. ф ГДПР. Оператер веб-сајта има легитиман интерес у техничкој презентацији и оптимизацији свог веб-сајта без грешака – фајлови евиденције сервера морају бити снимљени у ту сврху.

Упит путем е-маила, телефона или факса

Ако нас контактирате е-поштом, телефоном или факсом, ваш упит, укључујући све резултирајуће личне податке (име, упит) ћемо похранити и обрађивати у сврху обраде вашег захтјева. Не преносимо ове податке без вашег пристанка.

Ови подаци се обрађују на основу члана 6. ст. 1 лит. б ГДПР ако се ваш захтев односи на испуњење уговора или је неопходан за спровођење предуговорних мера. У свим осталим случајевима, обрада се заснива на нашем легитимном интересу за ефективну обраду упита упућених нама (чл. 6. став 1. лит. ф ГДПР) или на вашем пристанку (чл. 6. став 1. лит. а ГДПР) ако је ово упитано; сагласност се може опозвати у било ком тренутку.

Подаци које сте нам послали путем захтева за контакт остаће код нас све док не затражите брисање, не опозовете своју сагласност за складиштење или сврха складиштења података више не важи (нпр. након што ваш захтев буде обрађен). Обавезне законске одредбе – посебно законски рокови задржавања – остају непромењене.

функцију коментара на овој веб страници

За функцију коментара на овој страници, поред вашег коментара, биће сачуване и информације о времену настанка коментара, вашој е-маил адреси и, ако не објављујете анонимно, корисничко име које сте одабрали.

Чување ИП адресе

Наша функција коментара чува ИП адресе корисника који пишу коментаре. Пошто не проверавамо коментаре на овој веб страници пре него што се активирају, ови подаци су нам потребни како бисмо могли да предузмемо мере против аутора у случају кршења закона као што су увреде или пропаганда.

Трајање чувања коментара

Коментари и повезани подаци се чувају и остају на овој веб страници све док коментарисани садржај не буде потпуно избрисан или се коментари морају избрисати из правних разлога (нпр. увредљиви коментари).

правни основ

Коментари се чувају на основу ваше сагласности (члан 6 (1) (а) ГДПР). Можете опозвати било коју сагласност коју сте дали у било ком тренутку. Довољна је неформална порука е-поштом. Опозив остаје непромењен на законитост операција обраде података које су се већ десиле.

5. Друштвени медији

еРецхт24 Алат за безбедно дељење

Садржај на овој веб страници може се делити на друштвеним мрежама као што су Фацебоок, Твиттер & Цо. у складу са прописима о заштити података. Овај сајт користи еРецхт24 Алат за безбедно дељење у ту сврху. Овај алат успоставља директан контакт између мрежа и корисника само када корисник активно кликне на једно од ових дугмади. Клик на дугме представља сагласност у смислу чл.6 ст. 1 лит. а ДСГВО и § 25 ст. 1 ТТДСГ. Ова сагласност се може опозвати у било ком тренутку са ефектом за будућност.

Овај алат не преноси аутоматски корисничке податке оператерима ових платформи. Ако је корисник регистрован на некој од друштвених мрежа, појављује се прозор са информацијама када користи елементе друштвених медија Фацебоок, Твиттер & Цо., у којем корисник може потврдити текст пре него што га пошаље.

Наши корисници могу да деле садржај ове странице на друштвеним мрежама у складу са прописима о заштити података, а да оператери мреже не праве комплетне профиле за сурфовање.

Сервис се користи за добијање законски прописане сагласности за коришћење одређених технологија. Правни основ за то је члан 6 ст. 1 лит. ц ГДПР.

6. Додаци и алати

ИоуТубе са побољшаном приватношћу

ИоуТубе са побољшаном приватношћу

Ова веб локација укључује видео снимке са ИоуТубе-а. Оператер веб локације је Гоогле Иреланд Лимитед („Гоогле“), Гордон Хоусе, Барров Стреет, Дублин 4, Ирска.

Користимо техничко решење које доводи до тога да ваш прегледач контактира ИоуТубе само када заиста пустите видео – не када видите слику за преглед. Зато што је ово локално кеширано на нашем веб серверу.

Користимо ИоуТубе у режиму проширене заштите података. Овај режим значи да ИоуТубе не чува никакве информације о посетиоцима ове веб странице пре него што погледају видео. Међутим, проширени режим заштите података не искључује нужно пренос података ИоуТубе партнерима. Овако се ИоуТубе повезује са Гоогле ДоублеЦлицк мрежом.

Чим покренете ИоуТубе видео на овој веб локацији, успоставља се веза са ИоуТубе серверима. ИоуТубе сервер добија обавештење које сте наше странице посетили. Ако сте пријављени на свој ИоуТубе налог, омогућавате ИоуТубе-у да додели ваше понашање сурфовања директно вашем личном профилу. Ово можете спречити тако што ћете се одјавити са свог ИоуТубе налога.

Штавише, ИоуТубе може да сачува различите колачиће на вашем крајњем уређају након покретања видео снимка или да користи упоредиве технологије за препознавање (нпр. отисак прста на уређају). На овај начин ИоуТубе може да прима информације о посетиоцима ове веб странице. Ове информације се користе, између осталог, за прикупљање статистичких података о видео снимцима, за побољшање прилагођености корисницима и за спречавање покушаја преваре.

Ако је потребно, након покретања ИоуТубе видеа, могу се покренути даље операције обраде података на које немамо утицај.

ИоуТубе се користи у интересу атрактивне презентације наших онлајн понуда. Ово представља легитимни интерес у смислу члана 6 ст. 1 лит. ф ГДПР. Уколико је затражен одговарајући пристанак, обрада се врши искључиво на основу члана 6. ст. 1 лит. ГДПР; сагласност се може опозвати у било ком тренутку.

Више информација о заштити података на ИоуТубе-у можете пронаћи у њиховој изјави о заштити података на: хттпс ://полициес.гоогле.цом/приваци?хл=де.

Штавише, ИоуТубе може да сачува различите колачиће на вашем крајњем уређају након покретања видео снимка или да користи упоредиве технологије за препознавање (нпр. отисак прста на уређају). На овај начин ИоуТубе може да прима информације о посетиоцима ове веб странице. Ове информације се користе, између осталог, за прикупљање статистичких података о видео снимцима, за побољшање прилагођености корисницима и за спречавање покушаја преваре.

Ако је потребно, након покретања ИоуТубе видеа, могу се покренути даље операције обраде података на које немамо утицај.

ИоуТубе се користи у интересу атрактивне презентације наших онлајн понуда. Ово представља легитимни интерес у смислу члана 6 ст. 1 лит. ф ГДПР. Уколико је затражен одговарајући пристанак, обрада се врши искључиво на основу члана 6. ст. 1 лит. а ДСГВО и § 25 ст. 1 ТТДСГ, уколико сагласност укључује складиштење колачића или приступ информацијама на крајњем уређају корисника (нпр. отисак прста уређаја) у смислу ТТДСГ. Сагласност се може опозвати у било ком тренутку.

Више информација о заштити података на ИоуТубе-у можете пронаћи у њиховој изјави о заштити података на: хттпс ://полициес.гоогле.цом/приваци?хл=де.

Гоогле веб фонтови (локални хостинг)

Овај сајт користи такозване веб фонтове које обезбеђује Гоогле за уједначен приказ фонтова. Гоогле фонтови се инсталирају локално. Нема везе са Гоогле серверима.

Више информација о Гоогле веб фонтовима можете пронаћи на хттпс://девелоперс.гоогле.цом/фонтс/фак и у Гоогле-овој изјави о заштити података: хттпс ://полициес.гоогле.цом/приваци?хл=де.

7. Аудио и видео конференције

обрада података

Користимо алате за онлајн конференције, између осталог, за комуникацију са нашим клијентима. Специфични алати које користимо наведени су у наставку. Ако комуницирате са нама путем видео или аудио конференције преко Интернета, ваше личне податке ћемо прикупљати и обрађивати ми и добављач одговарајућег конференцијског алата.

Конференцијски алати прикупљају све податке које дате/користите за коришћење алата (адреса е-поште и/или ваш број телефона). Даље, конференцијски алати обрађују трајање конференције, почетак и крај (време) учешћа на конференцији, број учесника и друге „контекстне информације“ у вези са процесом комуникације (метаподаци).

Штавише, добављач алата обрађује све техничке податке који су потребни за обраду онлајн комуникације. Ово посебно укључује ИП адресе, МАЦ адресе, ИД-ове уређаја, тип уређаја, тип и верзију оперативног система, верзију клијента, тип камере, микрофона или звучника и врсту везе.

Ако се садржај размењује, отпрема или пружа на било који други начин у оквиру алата, он се такође чува на серверима добављача алата. Такав садржај укључује, али није ограничен на снимке у облаку, ћаскање/инстант поруке, говорну пошту, отпремљене фотографије и видео записе, датотеке, табле и друге информације које се деле током коришћења Услуге.

Имајте на уму да немамо пун утицај на операције обраде података коришћених алата. Наше опције су у великој мери засноване на корпоративној политици одговарајућег провајдера. Додатне информације о обради података конференцијским алатима могу се наћи у декларацијама о заштити података коришћених алата, које смо навели испод овог текста.

Сврха и правни основ

Конференцијски алати се користе за комуникацију са потенцијалним или постојећим уговорним партнерима или за пружање одређених услуга нашим корисницима (чл. 6. став 1. лит. б ДСГВО). Штавише, употреба алата служи за генерално поједностављење и убрзање комуникације са нама или нашом компанијом (легитимни интерес у смислу чл. 6. став 1. лит. ф ДСГВО). Ако је затражен пристанак, предметни алати ће се користити на основу ове сагласности; сагласност се може опозвати у било ком тренутку са дејством за будућност.

трајање складиштења

Подаци које прикупљамо директно путем видео и конференцијских алата биће избрисани из наших система чим затражите да их избришемо, опозовемо вашу сагласност за складиштење или сврха складиштења података више не важи. Сачувани колачићи остају на вашем крајњем уређају док их не избришете. Обавезни законски рокови задржавања остају непромењени.

Немамо утицај на период складиштења ваших података, које чувају оператери конференцијских алата за своје потребе. За детаље, контактирајте директно оператере конференцијских алата.

Коришћени конференцијски алати

Користимо следеће конференцијске алате:

зум

Користимо Зоом. Пружалац ове услуге је Зоом Цоммуницатионс Инц., Сан Јосе, 55 Алмаден Боулевард, 6тх Флоор, Сан Јосе, ЦА 95113, САД. Детаљи о обради података могу се наћи у Зоом-овој изјави о заштити података: хттпс ://зоом.ус/де-де/приваци.хтмл.

Пренос података у САД је заснован на стандардним уговорним клаузулама Европске комисије. Детаље можете пронаћи овде: хттпс ://зоом.ус/де-де/приваци.хтмл.

Наређеље се извршава

Закључили смо уговор о обради налога (АВВ) за коришћење горе поменуте услуге. Ово је уговор који захтева закон о заштити података, који обезбеђује да се лични подаци посетилаца наше веб странице обрађују само у складу са нашим упутствима иу складу са ГДПР-ом.

Ihr OB für Albstadt – teilen Sie diesen Beitrag für Veränderung in unserer Stadt!

Scroll to Top